Naujienos

kovo,
19 2018

NEMOKAMOS PSICHOSOCIALINĖS PASLAUGOS ŠEIMAI KLAIPĖDOJE

Iš kairės: UAB „Projektų įgyvendinimo grupė“ Projektų koordinatorė Eglė Galkutė, direktorė Kristina Jurjonė, Psichologė Ignė Lukminė

Mes esame ypatingi. Mes visi turime specialiųjų poreikių, tačiau kai kurių žmonių specialieji poreikiai yra ypatingesni už kitų. Kartais vaikai nepatenka į vadinamąjį „normalios“ raidos spektrą ir tai gali sukelti tėvams ne tik fizinių, bet ir psichologinių iššūkių, su kuriais susitvarkyti neturint informacijos, nėra taip lengva.

Tėvams, auginantiems neįgalius vaikus iki 18 metų informaciją, pagalbą ir nemokamas psichosocialines konsultacijas teikia UAB „Projektų įgyvendinimo grupė“. Projektą „Psichosocialinės paslaugos šeimai Klaipėdoje“ finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė ir paslaugos gali būti teikiamos tik toms šeimoms, kurių deklaruota gyvenamoji vieta – Klaipėdos miestas.

(daugiau…)

kovo,
16 2018

INFORMACIJA DĖL ŠALPOS IŠMOKŲ MOKĖJIMO

karmelava.eu archyvas

Informuojame, kad šalpos pensijų ir slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinių kompensacijų gavėjai, kurie anksčiau buvo deklaravę gyvenamąją vietą „prie savivaldybės“, norėdami, kad ir toliau nepertraukiamai gautų šias išmokas iki 2018 m. balandžio 1 d. privalo deklaruoti savo gyvenamąją vietą arba kreiptis dėl įtraukimo į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą.

Šalpos pensijos bei slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos skiriamos ir mokamos tik deklaravusiems gyvenamąją vietą arba įtrauktiems į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą gyventojams. (daugiau…)

kovo,
5 2018

KLAIPĖDOJE PRADEDA VEIKTI PRIKLAUSOMYBIŲ KONSULTACINIAI PUNKTAI

google.com archyv.

Priklausomybė – liguistas polinkis kartoti tą patį veiksmą, kuris gali sukelti sveikatos sutrikimus. Kai žmogus tampa priklausomas, pasikeičia jo, elgesys, mąstymas, gyvenimo būdas. Laiku suteikta pagalba, gali būti didelis žingsnis sveiko gyvenimo link.

Žmogus gali būti priklausomas nuo alkoholio, narkotikų, azartinių lošimų, kompiuterinių žaidimų ir kt. Priklausomybė pasižymi tuo, kad pačioje pradžioje žmogus pats nesupranta, kad yra nuo kažko priklausomas, todėl labai svarbu, kad tai pastebėtų artimi žmonės ir stengtųsi jam padėti. Reikėtų ieškoti įvairių sprendimų būdų priklausomybę išgydyti, o vienas iš jų – pagalbos prašymas. (daugiau…)

kovo,
2 2018

NEMOKAMOS KOVO MĖNESIO KOMPLEKSINĖS PASLAUGOS ŠEIMOMS KLAIPĖDOJE

google.com archyv.

Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą visose Lietuvos savivaldybėse bus įgyvendinami projektai pagal priemonę „Kompleksinės paslaugos šeimai“. Tai projektas, kurio metu išvardintomis paslaugomis gali pasinaudoti kiekvienas ir visiškai nemokamai!

Priemonės tikslas – sudaryti sąlygas šeimai gauti kompleksiškai teikiamas paslaugas, užtikrinant paslaugų prieinamumą kuo arčiau šeimos gyvenamosios vietos ir siekiant įgalinti šeimą įveikti iškilusius sunkumus ir krizes bei padėti derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus. (daugiau…)

vasario,
20 2018

NEĮGALIŲJŲ AKTYVISTAI KVIEČIA BURTIS – STEIGIAMA ASOCIACIJA „Savarankiškas gyvenimas“

google.com archyv.

Praėjusių metų pabaigoje du aktyvistai Rokas Jarašius ir Kristina Dūdonytė sumanė burti ir vienyti žmones su negalia kovoti už savo teises. Tik aktyviai veikiant galima parodyti, ko žmonės nori, ko jiems reikia ir taip pagreitinti politinių sprendimų priėmimą.

Per mėnesį susibūrę žmonių su negalia teisių aktyvistai iš įvairių Lietuvos miestų siekia įsteigti asociaciją „Savarankiškas gyvenimas“. Savarankiškas gyvenimas – tai žmogaus teisė ir laisvė pasirinkti kaip jis nori gyventi, kur jis nori gyventi, su kuo nori gyventi bei gauti reikiamą pagalbą jo kasdieninėje veikloje.

Asociacijos veiklos kryptys apims visas negalios rūšis bei visus savarankiško gyvenimo poreikius. Tai švietimas, darbas, sveikata, aplinkos, paslaugų ir informacijos prieinamumas.
(daugiau…)