Naujienos

gegužės,
7 2018

PRADEDAMOS TEIKTI KOMPLEKSINĖS SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGOS AKLIESIEMS

google.com archyv.

Aklumas ar kiti sunkūs regos sutrikimai gali atsirasti dėl įvairiausių priežasčių – tiek ligų, tiek sužeidimų. Gali būti sužalotos ne tik akys, bet ir regos nervai ar smegenys. Žmonės netekę regėjimo, dažniausiai nenori su tuo susitaikyti, jaučia baimę, sielvartauja. 

Negalią turintis žmogus neretai neturi galimybių lygiomis teisėmis dalyvauti visuomenės gyvenime. Nors dauguma žmonių išmoksta prisitaikyti prie naujų aplinkybių, tačiau yra ir tokių, kuriems integruotis labai sunku. Kad aklieji galėtų gyventi visavertį gyvenimą VšĮ  „Vilties žiedas“ pradeda teikti kompleksines socialinės reabilitacijos paslaugas. (daugiau…)

balandžio,
12 2018

NEMOKAMAS ASMENŲ TRANSPORTAVIMAS IR PALYDA

VšĮ SPIC archyv. nuotrauka

Judėjimas žmogui toks svarbus, kad be jo normali organizmo veikla neįmanoma. Tai veiklumo, gyvybės ir aktyvumo požymis. Tačiau senyvo amžiaus asmenims ir/ar neįgaliesiems dažnai judėjimo funkcija yra stipriai apribota. Be kitų pagalbos jiems sudėtinga pasiekti sveikatos priežiūros, reabilitacijos, užimtumo, ugdymo įstaigas.

Ypač sunku tiems, kurie gyvena daugiabučiuose. Jie jaučiasi socialiai atskirti, nes negali savarankiškai nusileisti laiptais tokiu būdu susidurdami su didelėmis susisiekimo, paslaugų pasiekimo, socialinių įgūdžių realizavimo problemomis. Tokiu atveju žmogui gali išsivystyti nepilnavertiškumo kompleksas, depresija, kamuoti nuolatinis vienatvės jausmas.

(daugiau…)

balandžio,
11 2018

NEMOKAMOS ASMENINIO ASISTENTO PASLAUGOS JUMS

gettyimages.com archyvas

Laisvė – viena pagrindinių žmogaus vertybių. Žmogus iš prigimties nori būti laisvas ir savarankiškas. Tačiau ne visi tokią galimybę turi. Neretai žmonėms ypač senyvo amžiaus ir neįgaliesiems reikia pagalbos kiekvieną dieną įvairiose gyvenimo situacijose. Tokią pagalbą žmonių namuose gali suteikti asmeninis asistentas.

Asmeninis asistentas – tai daugiafunkcinis specialistas, padedantis kitiems kompensuoti prarastus gebėjimus, trukdančius pilnavertei asmens savirealizacijai arba veikiančius jo kasdienį gyvenimą. Asmeninio asistento pagalba ne tik suteikia geresnę gyvenimo kokybę senyvo amžiaus ar negalią turintiems žmonėms, bet ir atveria galimybę oriam ir savarankiškam gyvenimui.

(daugiau…)

kovo,
19 2018

NEMOKAMOS PSICHOSOCIALINĖS PASLAUGOS ŠEIMAI KLAIPĖDOJE

Iš kairės: UAB „Projektų įgyvendinimo grupė“ Projektų koordinatorė Eglė Galkutė, direktorė Kristina Jurjonė, Psichologė Ignė Lukminė

Mes esame ypatingi. Mes visi turime specialiųjų poreikių, tačiau kai kurių žmonių specialieji poreikiai yra ypatingesni už kitų. Kartais vaikai nepatenka į vadinamąjį „normalios“ raidos spektrą ir tai gali sukelti tėvams ne tik fizinių, bet ir psichologinių iššūkių, su kuriais susitvarkyti neturint informacijos, nėra taip lengva.

Tėvams, auginantiems neįgalius vaikus iki 18 metų informaciją, pagalbą ir nemokamas psichosocialines konsultacijas teikia UAB „Projektų įgyvendinimo grupė“. Projektą „Psichosocialinės paslaugos šeimai Klaipėdoje“ finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė ir paslaugos gali būti teikiamos tik toms šeimoms, kurių deklaruota gyvenamoji vieta – Klaipėdos miestas.

(daugiau…)

kovo,
16 2018

INFORMACIJA DĖL ŠALPOS IŠMOKŲ MOKĖJIMO

karmelava.eu archyvas

Informuojame, kad šalpos pensijų ir slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinių kompensacijų gavėjai, kurie anksčiau buvo deklaravę gyvenamąją vietą „prie savivaldybės“, norėdami, kad ir toliau nepertraukiamai gautų šias išmokas iki 2018 m. balandžio 1 d. privalo deklaruoti savo gyvenamąją vietą arba kreiptis dėl įtraukimo į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą.

Šalpos pensijos bei slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos skiriamos ir mokamos tik deklaravusiems gyvenamąją vietą arba įtrauktiems į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą gyventojams. (daugiau…)