Europos Sąjungos fondai, logotipas Klaipėdos miesto savivaldybė, logotipas
ASMENINIS ASISTENTAS

ASMENINIS ASISTENTAS

Visoje Lietuvoje pradėta teikti paslauga, kuri padeda užtikrinti didesnes galimybes asmenims su negalia mokytis, dirbti ir savarankiškai gyventi bendruomenėje. Šiuos pokyčius atneša teikiama individuali asmeninio asistento pagalba, jau įtvirtinta kaip viena iš specialiųjų poreikių rūšių.

„Svarbu, kad neįgalieji kaip ir bet kuris iš mūsų galėtų gyventi bendruomenėje, mokytis, dirbti, turiningai leisti laisvalaikį. Tikimės, kad asmeninis asistentas palengvins ir šviesesnėmis spalvomis nuspalvins ne tik jų, bet ir jų šeimos narių kasdienybę“, – sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė.

Asmeninė pagalba – kas tai?

Asmeninė pagalba – asmeninio asistento individualiai teikiama pagalba neįgaliajam asmeniui atlikti darbus ir vykdyti veiklas, kurių dėl negalios jis negali atlikti savarankiškai ir kurie būtini siekiant gyventi savarankiškai ir veikti visose gyvenimo srityse. Asmeninis asistentas neįgaliam asmeniui galės suteikti pagalbą namuose ar viešojoje erdvėje, galės padėti pasirūpinti asmens higiena, maistu, padėti nuvykti į reikiamą vietą, pagelbėti bendrauti, tvarkyti finansinius išteklius, orientuotis aplinkoje, organizuoti laisvalaikį ir poilsį, palydėti ir padėti nuvykti į darbo pokalbį, surasti tinkamą transporto priemonę, padėti judėti ten, kur nėra pritaikyta aplinka. Svarbiausias asmeninio asistento uždavinys – ne atlikti veiksmus už neįgalųjį, o atlikti kartu su juo. 

Kas gali gauti šias paslaugas?

Teisę gauti asmeninę pagalbą turi asmenys: vaikai, suaugusieji, sulaukusieji pensinio amžiaus, kuriems nustatytas neįgalumo lygis arba 55 procentų ir mažesnis darbingumo lygis, arba specialiųjų poreikių lygis ir yra deklaravę gyvenamąją vietą Klaipėdos miesto savivaldybėje arba įtraukti į Klaipėdos miesto savivaldybės gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą ir Klaipėdos mieste faktiškai gyvenantys asmenys, kurių funkcijos, veikla, dalyvumas dėl negalios yra visiškai arba iš dalies apriboti (negali savarankiškai orientuotis, judėti, dirbti, kurti ir (ar) tvarkyti asmeninio ir socialinio gyvenimo) ir kuriems reikalinga kitų asmenų pagalba.

Asmeninio asistento klientai gali būti visi, kuriems reikalinga kito žmogaus pagalba:

  • regos sutrikimų turintys asmenys;
  • fizinę negalią turintys asmenys;
  • sergantys nepagydoma liga;
  • vaikai, suaugę, pagyvenę žmonės.

Norime pabrėžti, kad paslaugomis pasinaudoti gali ne tik darbingo amžiaus asmenys ar vaikai, bet ir senjorai turintys negalią ir norintys būti aktyvūs bendruomenės nariai. Dažnai senjorams pritrūksta motyvacijos ir informacijos apie mieste vykstančius renginius, šventes, kuriuose gali dalyvauti. Asmeniniai asistentai padeda, padrąsina ir palydi ne tik pasivaikščioti, bet ir išbandyti įvairiausias naujas veiklas. Juk sakoma, kad esi jaunas, kol lieka pirmų kartų. 

Kas gali tapti asmeniniu asistentu? 

Nepaisant to, kad profesionalus asmeninis asistentas turėtų žinoti kaip bendrauti su skirtingus sutrikimus turinčiais klientais ir išmanyti darbo etiką, paslaugas ir teisės aktus susijusius su savo darbo specifika, jis taip pat turėtų pasižymėti ir tam tikromis asmeninėmis savybėmis, tokiomis kaip: patikimumas, lankstumas, kantrybė, empatija, pagarbumas, nuoširdumas, gebėjimas išklausyti ir nesmerkti.

 

Trumpai tariant, asmeninis asistentas padeda užtikrinti savo klientui tiek kasdienius, tiek visuomeninius poreikius. Tokiu būdu, asmeninio asistento klientas tampa drąsesnis ir ne taip stipriai priklausomas nuo šeimos narių, kurie irgi turi teisę gyventi savo pilnavertį gyvenimą.

Asmeninis asistentas, atsižvelgdamas į konkretaus asmens poreikius, asmens galimybes:

  • teikia asmeniui pagalbą namuose ir viešojoje aplinkoje, skatindamas jo savarankiškumą, būtiną kasdieniame gyvenime;
  • teikia asmeniui individualią diskretišką pagalbą, susijusią su asmens higiena (padeda apsirengti, nusiprausti, nusimaudyti, pasinaudoti tualetu ir kt.);
  • lydi asmenį į sveikatos priežiūros ir (ar) kitas valstybės ir (ar) savivaldybės institucijas, įstaigas, organizacijas, užimtumo įstaigas, darbą, laisvalaikio praleidimo vietą ir kt., teikia pagalbą judant įvairiais paviršiais ir kt.;
  • teikia asmeniui pagalbą maitinimosi procese (paruošia stalo įrankius, padeda juos pakelti ir palaikyti valgymo metu, planuoti mitybą ir kt.);
  • teikia asmeniui individualią pagalbą, padedančią adekvačiai reaguoti į jį supančią aplinką, užmegzti ir palaikyti su ja socialinius santykius (bendrauti, kalbėti, orientuotis laike ir aplinkoje, laikytis dienos režimo, ugdytis savivoką, gebėjimą disponuoti finansiniais ištekliais, tinkamai vartoti vaistus, būti socialiai aktyviam, organizuoti poilsį, laisvalaikį ir kt.).

Asmeninis asistentas neteikia pagalbos, susijusios su mokymo, sveikatos priežiūros ar nepilnamečio asmens priežiūros procesu (pavyzdžiui, neatlieka už asmenį buities ir namų ruošos darbų, nevykdo slaugytojo ar slaugytojo padėjėjo, pagalbos priimant kasdienius sprendimus, mokytojo padėjėjo funkcijų ir kt.).

Reikia pabrėžti, kad asmeniniu asistentu tapti gali ir neįgaliajam pažįstamas, esantis artimoje aplinkoje (išskyrus šeimos narius) asmuo, turintis reikiamą išsilavinimą. Na, o jei tokio asmens nėra – paslaugas teikianti įstaiga pasiūlys Jums kvalifikuotą, profesionalų specialistą, kuris neabejotinai taps neįgaliojo asmens kasdieniu palydovu ir draugu.

Paslaugų kaina:

Asmeninės pagalbos teikimas finansuojamas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, kurias savivaldybėms paskirsto Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, vadovaudamasis Valstybės biudžeto lėšų asmeninei pagalbai teikti paskirstymo, pervedimo, naudojimo, atsiskaitymo ir kontrolės tvarkos aprašu, patvirtintu socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu.

Asmens mokėjimo už asmeninę pagalbą dydį nustato savivaldybės vykdomoji institucija, vadovaudamasi Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymu ir Neįgaliojo mokėjimo už asmeninę pagalbą dydžio nustatymo tvarkos aprašu. Kiekvienam klientui mokėjimo dydis apskaičiuojamas individualiai, atsižvelgiant į tuo metu nustatytą valstybės remiamų pajamų dydį bei asmens gaunamas pajamas.

Jei manote, kad ir Jums ar Jūsų artimam žmogui yra reikalinga asmeninio asistento pagalba, kviečiame drąsiai kreiptis į mus telefonu: 8 645 49 444 arba el. paštu: info@kspic.lt ir aptarsime visas galimybes kuo greičiau suteikti profesionalią asmeninę pagalbą.

Skip to content