Europos Sąjungos fondai, logotipas Klaipėdos miesto savivaldybė, logotipas
ATOKVĖPIS TĖVAMS – VISKAS ĮMANOMA

ATOKVĖPIS TĖVAMS – VISKAS ĮMANOMA

Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namai nuo 2017 m. kovo 1 d. Klaipėdos regione vykdo  institucinės globos pertvarkos projektą „Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje“ ir pradeda teikti nemokamą laikino atokvėpio paslaugą proto ar (ir) psichikos negalią turintiems vaikams iki 18 metų, jų šeimos nariams, tėvams ar globėjams.

Paslaugos tikslas – suteikti šeimos nariams trumpalaikį poilsį ir padėti atgauti energiją, jėgas, suteikiant galimybę dalyvauti darbo rinkoje, sociokultūriniame visuomenės gyvenime.

Laikino atokvėpio paslauga – savalaikių ir būtinų paslaugų kompleksas vaikams su proto ar (ir) psichikos negalia, kuriems Lietuvos Respublikos Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka dėl proto ar (ir) psichikos sutrikimų nustatytas neįgalumo lygis arba specialiųjų poreikių lygis, taip pat jų šeimų nariams, tėvams ar globėjams, kurie dėl tam tikrų priežasčių (liga, komandiruotė, atostogos, mokymasis ar studijos ar kt.) laikinai ar darbo savaitės metu negali pasirūpinti ar savo namuose prižiūrėti šių asmenų, kuriems reikalinga nuolatinė priežiūra ar globa.

Kvalifikuota specialistų komanda jau laukia savo pirmųjų klientų. Vienu metu atokvėpio paslauga bus teikiama 10 vaikučių. Vienam paslaugos gavėjui per vienerius kalendorinius metus bus teikiamos 336 akademinės valandos. T.y. 14 parų, su galimybe paskirstyti priežiūros valandas pagal poreikį.

Norint gauti paslaugą reikėtų raštu kreiptis į Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namus, pateikti vaiko neįgaliojo pažymėjimą ir sveikatos formą Nr. 027/a.
Dėl platesnės informacijos galite kreiptis telefonu (8 46) 49 01 90 arba 865775208. El. paštu: kudikiu.namai@gmail.com

Skip to content