Europos Sąjungos fondai, logotipas Klaipėdos miesto savivaldybė, logotipas
Trečiasis VšĮ “Pagalba Senjorui” padalinys jau pravėrė duris!

Trečiasis VšĮ “Pagalba Senjorui” padalinys jau pravėrė duris!

Senėjimas, bent jau kol kas, yra neišvengiamas procesas, turbūt kaip ir neišsemiamas noras gyventi, būti sveikais ir laimingais. Senėjanti visuomenė yra mūsų ateitis. Šiuos pokyčius lemia mažėjantis gimstamumas, ilgėjanti gyvenimo trukmė ir nepalankios migracijos tendencijos.

Apie tai, kad didėja poreikis ir žmonės vis daugiau kreipiasi dėl socialinės globos paslaugų pastebėjo ir VšĮ “Pagalba Senjorui” komanda. Todėl šiemet duris pravėrė jau trečiasis šios globos įstaigos padalinys, kuriame gali gyventi 46 senyvo amžiaus su sunkia negalia arba darbingo amžiaus, bet turintys sunkią negalią asmenys.

Naujasis padalinys yra įkurtas ir įrengtas su rūpesčiu, siekiant atliepti visus asmenų poreikius ir sudaryti kuo geresnes sąlygas čia apsigyvenusiems asmenims.

Saugumą ir patogumą gyventojų atžvilgiu lemia ir tai, jog globos įstaiga yra apsirūpinusi vežimėliais, keltuvais, funkcinėmis lovomis, kurios specialiai pritaikytos senyvo amžiaus ar negalią turintiems asmenims. Profesionali, kompetentinga, orientuota į žmones VšĮ „Pagalba Senjorui“ komanda užtikrina, kad gyventojų gyvenimas netaptų liūdnas ir nuobodus, todėl planuojami įvairiausi užsiėmimai, veiklos.

Norint apsigyventi ar apgyvendinti savo artimąjį reikia kreiptis tiesiogiai į globos įstaigos padalinio vedėja socialiniams reikalams Laimą numeriu: +37060277072.

Taip pat  norime priminti, kad norit apsigyventi ar apgyvendinti savo artimąjį būtina turėti ir pateikti šiuos dokumentus:

  1. Asmens dokumentų originalai (pasas ir/ar asmens tapatybės kortelė).
  2. Galiojantis neįgaliojo pažymėjimas.
  3. Specialiųjų poreikių nustatymo pažyma.
  4. Neįgalumo lygio pažyma (pažyma dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo ir/ar specialiojo nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikio nustatymo pažymos kopija).
  5. Išrašai iš medicininių dokumentų: ne senesnė nei 3 mėn. siuntimo į globos įstaigą forma F027/a su gydytojo išvada, jog asmuo neserga ūmiomis infekcinėmis ar kitomis užkrečiamomis ligomis, pateikta informacija apie psichikos būklę.

Nepaisant to, kad visuomenė išgyvena senėjimo tendencijas, sparčiai kuriasi naujos ir plečiasi esamos socialinės paslaugos. O kai jos orientuotos į senjorų kokybišką ir pilnavertišką gyvenimą – tampa ne taip baisu senti… Tuomet ateina suvokimas, kad yra žmonių, kuriems rūpi mūsų visuomenė ir jie atneša šviesą, kuri suteikia viltį džiaugtis gyvenimu.

Skip to content