Europos Sąjungos fondai, logotipas Klaipėdos miesto savivaldybė, logotipas
VAIKO GLOBA. NUO KO PRADĖTI

VAIKO GLOBA. NUO KO PRADĖTI

Visą šalį nesenai sukrėtusi mažo berniuko istorija palietė kiekvieną iš mūsų…  Net valdžios atstovus privertė sunerimti bei imtis veiksmų. Valdantiesiems patvirtinus įstatymą, dėl bet kokios rūšies smurto prieš vaikus draudimo, vaiko teisių specialistus užplūdo skambučiai. Socialiai atsakingi piliečiai ėmė daug aktyviau ( nei buvo įprasta) viešinti tai, kas vyksta kaimynystėje. Žiniasklaida teigimu, per pastarąsias savaites vaikų globos įstaigos gerokai papilnėjo, o tėvai vienaip ar kitaip skriaudę savo vaikus, patraukti baudžiamojon atsakomybėn.


Panašu, kad negirdėjusių apie institucinės globos pertvarką – jau nebėra. Visi žino ir visi turi savo nuomonę šiuo klausimu: vieni pritaria pertvarkai, kiti ją peikia. Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams 2014 – 2020 m. veiksmų planą LR Socialinės apsaugos ir darbo ministrė įsakymu patvirtino jau 2014 m. vasario 14 d. Nepaisant nuomonių įvairovės, yra viena ir nenuginčyjama tiesa: KIEKVIENAS VAIKAS TURI TEISĘ AUGTI ŠEIMOJE, KAIP PILNAVERTIS JOS NARYS!
Siekiant tapti globėju, tenka nemažai ruoštis, bet skubame padrąsinti, kad viskas yra įmanoma. Trumpai apžvelgsime šio proceso eigą.

KAS YRA VAIKO GLOBA

Vaiko globos organizavimo nuostatuose globa apibrėžiama kaip likusio be tėvų globos vaiko, įstatymų nustatyta tvarka patikėto fiziniam arba juridiniam asmeniui, priežiūra, auklėjimas ir ugdymas, kitų jam tinkamų dvasiškai ir fiziškai augti sąlygų sudarymas ir palaikymas, jo asmeninių, turtinių teisių bei teisėtų interesų gynimas ir atstovavimas jiems.

Globos rūšys yra dvi laikinoji ir nuolatinė. Vaiko laikinoji globa – laikinai be tėvų globos likusio vaiko priežiūra, auklėjimas šeimoje, šeimynoje ar institucijoje, o Vaiko nuolatinė globa nustatoma be tėvų globos likusiems vaikams, kurie esamomis sąlygomis negali grįžti į savo biologinę šeimą, ir jų priežiūra, auklėjimas, atstovavimas.

KAS GALI TAPTI GLOBĖJAIS

Globėjais gali tapti asmenys nuo 21 iki 65 metų, išskyrus artimąjį giminaitį (artimi vaiko giminaičiai yra seneliai, broliai ir seserys), jei jis nori laikinai globoti jaunesnį kaip 10 metų vaiką.
Būsimi globėjai negali būti teisti už tyčinius ar smurtinius nusikaltimus, negali būti įtraukti į vaiko teisių, priklausomybės ligų ar psichikos sveikatos centrų įskaitas, turi gebėti užtikrinti tinkamą emocinę terpę bei materialias sąlygas vaiko gyvenimui, būti sveiki ir veiksnūs.

NUO KO PRADĖTI?

Jeigu norite tapti globėjais, reikia kreiptis į savo miesto savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyrių, kurio darbuotojai pradės įvaikinimo procedūrą. Vaiko teisių skyriaus specialistams reikia pateikti tam tikrus dokumentus:

  1. Prašymą globoti vaiką, kuriame nurodomas Jūsų vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta, darbovietė, šeimyninė ir materialinė padėtis, išlaikomų asmenų skaičius, šeimos sudėtis, globos motyvai, pageidaujamų globoti vaikų skaičius, jų amžius, lytis, globos rūšis. Prašyme taip pat turite nurodyti, ar sutinkate, kad Vaiko teisių apsaugos skyrius pats savarankiškai surinktų kitus reikalingus dokumentus, duomenis ir informaciją;
  2. nustatytos formos (046a forma) sveikatos pažymėjimą, patvirtinantį, kad esate sveiki bei veiksnūs.
  3. Kartu gyvenančių vyresnių kaip 16 metų asmenų rašytinius sutikimus dėl to, kad Jūs norite tapti be tėvų globos palikto vaiko globėju.

GLOBĖJŲ BEI ĮTĖVIŲ MOKYMAS IR KONSULTAVIMAS (GIMK)

Jeigu nesate vaiko, kurį norite įvaikinti artimasis, Jūs turite išklausyti GIMK mokymus, kuriuos veda socialiniai darbuotojai. Mokymų trukmė – ne ilgiau nei 3 mėnesiai nuo teigiamo pradinio įvertinimo priėmimo ir duomenų apie būsimąjį globėją pateikimo GIMK specialistams. Mokymus sudaro 10 grupinių sesijų ir ne mažiau kaip 2 individualūs susitikimai. GIMK atestuoti socialiniai darbuotojai grupinių ir individualių susitikimų metu ištirs Jūsų gyvenimo sąlygas, gyvenimo būdą, atliks Jūsų pasirengimo globoti (rūpinti) įvertinimą ir parengs išvadą dėl pasirengimo šeimai globoti.
Klaipėdos mieste GIMK mokymus organizuoja BĮ Šeimos ir vaiko gėrovės centro Pagalbos šeimoms padalinys. „ Per metus parengiame 2 – 3 grupes įtėvių, kurie išklausę kursą gali tapti vaiko/-ų globėjais. Grupių skaičius svyruoja nuo 8 iki 20 žmonių.“ teigia BĮ Šeimos ir vaiko gėrovės centro Pagalbos šeimoms padalinio socialinė darbuotoja Laura Lukauskienė.

Taigi, jeigu visuose įvaikinimo procedūros dalyse buvote vertinami teigiamai, atlikus analizę Jums bus suteikta galimybė globoti vaiką, kurį galėsite globoti. Specialistai atkreipia dėmesį, jog ne šeimai parenkamas vaikas, o vaikui ieškoma šeimos, kuri galėtų geriausiai tenkinti konkretaus vaiko poreikius. „Klaipėdos mieste galimų įvaikinti vaikų yra labai daug, tikslaus skaičiaus pasakyti neįmanoma. Tačiau ne visi gali ir nori būti įvaikinti, pavyzdžiui vaikų, turinčiu fizines ar psichikos negalias niekas nenori globoti.“ teigė Klaipėdos savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėjos pavaduotoja, Virginija Gelažnikienė.

Vaikai – gyvenimo šviesa, tad visus norinčius bei turinčius visas galimybes raginame nelikti abiejingiems nuskriaustiems vaikams bei apsvarstyti globos galimybes. Jūs galite padėti sukurti vaikams ateitį bei savo gyvenimui suteikti naujų, dar nematytų spalvų.
Kreipkitės į savo miesto vaiko teisių apsaugos skyrius, kuriuose tikrai gausite visą informaciją ir konsultacijas dominančiais klausimais. Kontaktai pateikiami žemiau nurodytoje nuorodoje:
http://www.lrvalstybe.lt/vaiko-teisiu-apsaugos-skyrius-996419/

Parengė VšĮ SPIC