Europos Sąjungos fondai, logotipas Klaipėdos miesto savivaldybė, logotipas

VšĮ Klaipėdos specialioji mokykla – daugiafunkcinis centras „Svetliačiok”

Teikiamos specialioko ugdymo bei dienos socialinės globos paslaugos

Baltijos pr. 49, Klaipėda Klaipėda
Logotipas nerastas

Agentūros „Visos Lietuvos vaikai” Klaipėdos fondas

Vaikų ugdymas bei užimtumo paslaugos

Socialinių įgūdžių ugdymo paslauga

Molo g. 69, Klaipėda Klaipėda
Logotipas nerastas

Pokyčių bendruomenės fondas

Jaunimo veiklos

Pagalba šeimoms, ypač gausioms ir patiriančioms įvairius sunkumus

Priklausomybių prevencija

Orios sentavės programos ir kitos norimos paslaugos

Liubeko g. 15-9, Klaipėda Klaipėda

VšĮ „Elgesio sprendimai”

Darbas su vaikais, turinčiais autizmo ir kitų spektrų sutrikimus

Suteikiama pagalba vaikams iš Ukrainos padedant adaptuotis kitoje vietoje, rašyti socialines istorijas, pagerinačias autisitkų vaikų adaptaciją

Teikiamos logopedo, ergoterapeuto paslaugos

Liepų g. 48B, Klaipėda Klaipėda

BĮ Šeimos ir vaiko gerovės centras

Socialinių įgudžių ugdymo ir palaikymo paslaugos soc. rizikos šeimoms, Trumpalaikė vaikų socialinė globa institucijoje, Globėjų mokymai ir konsultacijos, Pagalba moterims nukentėjusioms nuo smurto, prekybos žmonėmis.