Europos Sąjungos fondai, logotipas Klaipėdos miesto savivaldybė, logotipas
Pagalba-parama

Informacija

Jokie globos namai vaikui neatstos artimos aplinkos, šeimos, todėl stengiamasi užtikrinti maksimaliai efektyvias sąlygas suteikti kokybišką ir rūpestingą globą vaikams. Siekiant užkirsti kelią vaikų patekimui į institucijas, atsirado globos centrai ir budintys globotojai, kurie gali priimti vaiką patiriantį riziką, likusį be tėvų globos į šeimą.
Informacija globojantiems vaikus ar norintiems prisidėti prie vaikų gerovės ir tapti globėjais, kviečiame rasti dominančią informaciją duomenų bazėje.

VšĮ „Elgesio sprendimai”

Darbas su vaikais, turinčiais autizmo ir kitų spektrų sutrikimus

Suteikiama pagalba vaikams iš Ukrainos padedant adaptuotis kitoje vietoje, rašyti socialines istorijas, pagerinačias autisitkų vaikų adaptaciją

Teikiamos logopedo, ergoterapeuto paslaugos

Liepų g. 48B, Klaipėda Klaipėda
Logotipas nerastas

Agentūros „Visos Lietuvos vaikai” Klaipėdos fondas

Vaikų ugdymas bei užimtumo paslaugos

Socialinių įgūdžių ugdymo paslauga

Molo g. 69, Klaipėda Klaipėda
Logotipas nerastas

Pokyčių bendruomenės fondas

Jaunimo veiklos

Pagalba šeimoms, ypač gausioms ir patiriančioms įvairius sunkumus

Priklausomybių prevencija

Orios sentavės programos ir kitos norimos paslaugos

Liubeko g. 15-9, Klaipėda Klaipėda

BĮ Šeimos ir vaiko gerovės centras

Socialinių įgudžių ugdymo ir palaikymo paslaugos soc. rizikos šeimoms, Trumpalaikė vaikų socialinė globa institucijoje, Globėjų mokymai ir konsultacijos, Pagalba moterims nukentėjusioms nuo smurto, prekybos žmonėmis.