Europos Sąjungos fondai, logotipas Klaipėdos miesto savivaldybė, logotipas
Pagalba-parama

Informacija

Jokie globos namai vaikui neatstos artimos aplinkos, šeimos, todėl stengiamasi užtikrinti maksimaliai efektyvias sąlygas suteikti kokybišką ir rūpestingą globą vaikams. Siekiant užkirsti kelią vaikų patekimui į institucijas, atsirado globos centrai ir budintys globotojai, kurie gali priimti vaiką patiriantį riziką, likusį be tėvų globos į šeimą.
Informacija globojantiems vaikus ar norintiems prisidėti prie vaikų gerovės ir tapti globėjais, kviečiame rasti dominančią informaciją duomenų bazėje.

Agentūros „Visos Lietuvos vaikai” Klaipėdos fondas

– Vaikų ugdymo bei užimtumo paslaugos

– Socialinių įgūdžių ugdymo paslaugos

Pokyčių bendruomenės fondas

– Jaunimo veiklos

– Pagalba šeimoms, ypač gausioms ir patiriančioms įvairius sunkumus

– Priklausomybių prevencija

– Orios sentavės programos ir kitos norimos paslaugos

VšĮ „Elgesio sprendimai”

– Darbas su vaikais, turinčiais autizmo ir kitų spektrų sutrikimus

– Suteikiama pagalba vaikams iš Ukrainos padedant adaptuotis kitoje vietoje, rašyti socialines istorijas, pagerinačias autistiškų vaikų adaptaciją

– Logopedo, ergoterapeuto paslaugos

VšĮ „Liberi”

– Kūrybinės dirbtuvės ir įvairios edukacijos, neuroedukacijos

– Psichologinė pagalba

– Pagalba šeimai

– Pažintinės išvykos

– Dienos socialinė priežiūra

– Laisvalaikio organizavimas

Labdaros ir paramos fondas „Vilties liepsna”

– Socialinė parama, vaikų ir jaunimo užimtumas bei ugdymas

– Parama pagyvenusių žmonių bendruomenėms

– Bendradarbiavimas su specialiosiomis mokyklomis

Labdaros ir paramos fondas “Dienvidis”

– Vaikų ir jų tėvų informavimas, konsultavimas ir socialinių įgudžių ugdymas

– Dienos užimtumas vaikams, pagalba pamokų ruošoje. Vaikų aprūpinimas būtiniausiais daiktais, drabužiais, avalyne

– Kompleksinės paslaugos šeimai:

* individualios ir (ar) grupinės konsultacijos asmenims, patiriantiems sunkumų asmeniniame gyvenime ir (ar) šeimoje;

* savitarpio pagalbos grupių organizavimas ir vedimas asmenims, patyrusiems sunkumų asmeniniame gyvenime ir (ar) šeimoje;

* socialinių įgūdžių grupių vaikams ir paaugliams organizavimas ir vedimas;

* tėvystės mokymai;

* šeimos mediacijos;

* šeimos konsultavimas asmens (šeimos) namuose – konsultacijas asmens (šeimos) namuose, gimus kūdikiui, nustačius neįgalumą ir (ar) specialiuosius poreikius asmeniui;

* pavėžėjimo paslaugas asmenims (šeimoms), gaunantiems kompleksines paslaugas;

* vaikų priežiūros paslaugas, kai tėvams teikiamos kitos kompleksinės paslaugos.

BĮ Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centras

– Socialinių įgudžių ugdymo ir palaikymo paslaugos soc. rizikos šeimoms

– Trumpalaikė vaikų socialinė globa institucijoje

– Globėjų mokymai ir konsultacijos

– Pagalba moterims nukentėjusioms nuo smurto

Skip to content