Europos Sąjungos fondai, logotipas Klaipėdos miesto savivaldybė, logotipas
Pagalba-parama

Parama

Lietuvos gyventojai gali sulaukti paramos ir pagalbos drabužiais, namų apyvokos ir buities daiktais, higienos prekėmis.
Sužinokite daugiau apie paramą teikiančias organizacijas, kreipkitės ir pasikonsultuokite.

Klaipėdos Šv. Juozapo darbininko parapijos caritas

– Parama drabužiais, avalyne, maisto produktais ir kitais daiktais

– Pagal poreikį lankomi ligoti, vieniši, asmenys, turintys negalią, namuose

– Veikia asmenų, turinčių negalią ir senjorų pokalbių grupelės

Išganymo Armija Lietuvoje – Klaipėdos bendruomenė

– Socialinė pagalba benamiams (dušai, parama rūbais, daiktais)

– Dvasinė pagalba krizės atveju

– Įvairios psichosocialinės grupės vaikams, moterims, senjorams

Labdaros ir paramos fondas „Vilties liepsna”

– Socialinė parama, vaikų ir jaunimo užimtumas bei ugdymas

– Parama pagyvenusių žmonių bendruomenėms

– Bendradarbiavimas su specialiosiomis mokyklomis

Labdaros ir paramos fondas “Dienvidis”

– Vaikų ir jų tėvų informavimas, konsultavimas ir socialinių įgudžių ugdymas

– Dienos užimtumas vaikams, pagalba pamokų ruošoje. Vaikų aprūpinimas būtiniausiais daiktais, drabužiais, avalyne

– Kompleksinės paslaugos šeimai:

* individualios ir (ar) grupinės konsultacijos asmenims, patiriantiems sunkumų asmeniniame gyvenime ir (ar) šeimoje;

* savitarpio pagalbos grupių organizavimas ir vedimas asmenims, patyrusiems sunkumų asmeniniame gyvenime ir (ar) šeimoje;

* socialinių įgūdžių grupių vaikams ir paaugliams organizavimas ir vedimas;

* tėvystės mokymai;

* šeimos mediacijos;

* šeimos konsultavimas asmens (šeimos) namuose – konsultacijas asmens (šeimos) namuose, gimus kūdikiui, nustačius neįgalumą ir (ar) specialiuosius poreikius asmeniui;

* pavėžėjimo paslaugas asmenims (šeimoms), gaunantiems kompleksines paslaugas;

* vaikų priežiūros paslaugas, kai tėvams teikiamos kitos kompleksinės paslaugos.

BĮ Klaipėdos miesto Socialinės paramos centras

– Informavimo paslaugos

– Konsultavimo paslaugos

– Tarpininkavimo ir atstovavimo kitose įstaigose ir organizacijose paslaugos

– Dokumentų rengimas dėl būtinos rūpybos įteisinimo ir jų pateikimas teismui

– Lydėjimo paslaugos

– Sociokultūrinių paslaugų teikimas

– Aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis

– Transporto paslaugų teikimas

– Aprūpinimas būtiniausiais drabužiais, avalyne, maisto produktais ir kitais daiktais

– Prieglobstį gavusių užsieniečių socialinės integracijos Klaipėdos mieste, įgyvendinimas

– Pagalbos į namus paslaugų teikimas

– Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų teikimas

Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės parapijos Caritas

– Vienišų senolių bei neįgaliųjų lankymas ir pagalba namuose

– Teikiama parama maistu, rūbais, daiktais

– Organizuojami senjorų klubai

– Psichologinė ir dvasinė pagalba

Skip to content