Europos Sąjungos fondai, logotipas Klaipėdos miesto savivaldybė, logotipas
Slauga-priežiūra-užimtumas

dienos centrai

Užimtumas, pagalba, švietimas, integracija į visuomenę, laisvalaikio progamų organizavimas neįgaliesiems asmenims  Klaipėdos mieste. Dienos centrai siūlo įvairias veiklas ir užimtumo galimybes asmenims, turintiems negalią. Dienos centruose asmenims su negalia paslaugas teikia socialiniai darbuotojai, individualios priežiūros personalas, užimtumo ir kiti specialistai.
Šioje duomenų bazėje lengvai rasite reikalingą informaciją apie dienos centrus Klaipėdoje, jų organizuojamas veiklas, skatinančias neįgaliųjų ir jų artimųjų socialinį aktyvumą.

VšĮ „Nuoširdus rūpestis”

– Pagalba į namus senyvo amžiaus asmenims

– Dienos socialinės globos paslaugos asmenims su sunkia negalia

– Transporto paslaugų teikimas asmenims su negalia ar sunkia negalia

VšĮ Klaipėdos specialioji mokykla – daugiafunkcis centras „Svetliačiok”

– Švietimo paslaugos:

Vaikams su dideliais ir labai dideliais specialiais poreikiais nuo 3 iki 18 metų vykdomos pritaikytos bei individualizuotos ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo programos.
Jaunuoliams su dideliais ir labai dideliais specialiais poreikiais nuo 18 iki 21 m metų vykdomos individualizuotos socialinių įgūdžių ugdymo programos.
Klasės, kuriose dėstoma lietuvių ir rusų kalba, komplektuojamos pagal ugdytinių specialius poreikius ir gebėjimus bei psichologinius ypatumus.
Mokiniams išduodami mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

– Socialinės paslaugos:

Įstaigoje veikia dienos socialinės globos skyrius ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus neįgaliems vaikams ir suaugusiems neįgaliems asmenims, teikiantis:
1. bendrąsias socialines paslaugas: informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo, maitinimo organizavimo, asmens higienos ir priežiūros, transporto organizavimo ir kitas paslaugas;
1. specialiąsias socialines paslaugas: palaikančios sveikatos priežiūros, socialines-kultūrines, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo, darbinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymo ir palaikymo, kitas paslaugas, reikalingas pagal asmens savarankiškumo lygį.

Dienos socialinės globos skyrius teikia paslaugas:

1. Ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus neįgaliems vaikams – 5 valandų užimtumas (nuo 13.00 iki 18.00), po pamokų, 5 dienas per savaitę;
2. Suaugusiems neįgaliems asmenims – iki 10 valandų užimtumas, 5 dienas per savaitę.

Sveikatinimo paslaugos:

kineziterapija, ergoterapija, masažas, deguonies kokteiliai, šviesos ir šilumos terapija, parafino aplikacijos.

Klaipėdos socialinių paslaugų centras „Danė”

– Trumpalaikė ir ilgalaikė socialinė globa institucijoje likusiems be tėvų globos vaikams su sunkia negalia

– Trumpalaikė ir ilgalaikė socialinė globa vaikams su sunkia negalia (tėvų ar globėjų pageidavimu) socialinės globos institucijoje

– Laikino atokvėpio paslauga, organizuojant trumpalaikę socialinę globą vaikams su sunkia negalia, socialinės globos institucijoje

– Dienos socialinė globa institucijoje suaugusiems asmenims su psichikos ir elgesio sutrikimais

– Dienos socialinė globa institucijoje senyvo amžiaus asmenims

Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namai

– Vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos skyrius

– Kompleksinių paslaugų vaikų dienos užimtumo centras

– Paliatyviosios pagalbos skyrius

– Palaikomasis gydymas ir slauga

– Vaikų ir paauglių psichiatro konsultacijos

– Trumpalaikės socialinės globos skyrius (Atokvėpio paslauga)

– Medicininė reabilitacija II (mokamos paslaugos)

– Institucinė globa be tėvų globos likusiems vaikams, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2016-06-06 įsakymu Nr. V-715

Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Klaipėdos viltis”

– Institucinė socialinė globa (ilgalaikė, trumpalaikė) suaugusiems asmenims su negalia

– Institucinė socialinė globa (dienos) suaugusiems asmenims ir vaikams su negalia

Skip to content