Slauga-priežiūra-užimtumas

dienos centrai

Užimtumas, pagalba, švietimas, integracija į visuomenę, laisvalaikio progamų organizavimas neįgaliesiems asmenims  Klaipėdos mieste. Dienos centrai siūlo įvairias veiklas ir užimtumo galimybes asmenims, turintiems negalią. Dienos centruose asmenims su negalia paslaugas teikia socialiniai darbuotojai, individualios priežiūros personalas, užimtumo ir kiti specialistai.
Šioje duomenų bazėje lengvai rasite reikalingą informaciją apie dienos centrus Klaipėdoje, jų organizuojamas veiklas, skatinančias neįgaliųjų ir jų artimųjų socialinį aktyvumą.

Klaipėdos socialinių paslaugų centras „Danė“

Vaikų socialinės globos namai; Teikia suagusių asmenų su proto ir psichikos negalia ir senyvo amžiaus asmenų dienos socialinės globos ir užimtumo paslaugas.

Kretingos g. 44 Klaipėda

Klaipėdos kurčiųjų reabilitacijos centras

Dienos užimtumo ir individualios pagalbos paslaugos klausos negalią turintiems asmenims.

Šermukšnių g. 25 Klaipėda

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Klaipėdos miesto filialas

Aklųjų lankymas ir pagalba namuose, įgudžių, orientacijos ir mobilumo mokymai.

Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Klaipėdos viltis“

Teikia dienos socialinės globos paslaugas institucijoje. Transporto paslaugos.