Europos Sąjungos fondai, logotipas Klaipėdos miesto savivaldybė, logotipas
Slauga-priežiūra-užimtumas

dienos centrai

Dienos centrai senyvo amžiaus žmonėms rūpinasi, kad laisvalaikis ir kasdienybė būtų įdomi ir pripildyta įvaria, mėgstama veikla, bendravimu. Tokiu būdu mažinama senyvo amžiaus žmonių socialinė atskirtis bei sudaromos sąlygos gerai jaustis, užsiimti įdomia veikla.
Dažniausiai dienos centrai rūpinasi ir teikia laisvalaikio organizavimo paslaugos. Siūloma pasirinkti lankyti būrelius, dalyvauti teminiuose susitikimuose, įsitraukti į diskusijas, lankytis renginiuose, šventėse. Organizuojamos ekskursijos, išvykos į koncertus, renginius bei parodas.
Sužinokite apie dienos centrus Klaipėdoje daugiau, raskite Jums patinkantį ir gerai praleiskite laiką.

VšĮ „Nuoširdus rūpestis”

– Pagalba į namus senyvo amžiaus asmenims, kuriems nustatytas specialiųjų poreikių lygis

– Dienos socialinės globos paslaugos asmenims su sunkia negalia

Dubysos g. 60-5, Klaipėda Klaipėda

Klaipėdos socialinių paslaugų centras „Danė”

– Trumpalaikė ir ilgalaikė socialinė globa institucijoje likusiems be tėvų globos vaikams su sunkia negalia

– Trumpalaikė ir ilgalaikė socialinė globa vaikams su sunkia negalia (tėvų ar globėjų pageidavimu) socialinės globos institucijoje

– Laikino atokvėpio paslauga, organizuojant trumpalaikę socialinę globą vaikams su sunkia negalia, socialinės globos institucijoje

– Dienos socialinė globa institucijoje suaugusiems asmenims su psichikos ir elgesio sutrikimais

– Dienos socialinė globa institucijoje senyvo amžiaus asmenims

Kretingos g. 44 Klaipėda
Skip to content