Europos Sąjungos fondai, logotipas Klaipėdos miesto savivaldybė, logotipas

VšĮ „Pagalba Senjorui”

– Ilgalaikė/trumpalaikė socialinė globa (teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba, visiškai nesavarankiškiems asmenims (suaugusiems asmenims su sunkia negalia, senyvo amžiaus asmenims)

VšĮ Gyvenimo namai

Ilgalaikė ir trumpalaikė socialinė globa.

Žardininkų g. 1 - 47 Klaipėda

BĮ Klaipėdos miesto nakvynės namai

– Pagalba Klaipėdos miesto gyventojams benamystės atvejais, organizuojant pagalbą, užtikrinant rūpinimąsi asmens (šeimos) gyvenimu ir dalyvavimu darbo rinkoje, stiprinant motyvaciją savarankiškai spręsti savo socialines problemas.

– Pagalba sudaryti asmeniui sąlygas ugdyti ar stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat padėti įveikti socialinę atskirtį.

Klaipėdos socialinių paslaugų centras „Danė”

– Trumpalaikė ir ilgalaikė socialinė globa institucijoje likusiems be tėvų globos vaikams su sunkia negalia

– Trumpalaikė ir ilgalaikė socialinė globa vaikams su sunkia negalia (tėvų ar globėjų pageidavimu) socialinės globos institucijoje

– Laikino atokvėpio paslauga, organizuojant trumpalaikę socialinę globą vaikams su sunkia negalia, socialinės globos institucijoje

– Dienos socialinė globa institucijoje suaugusiems asmenims su psichikos ir elgesio sutrikimais

– Dienos socialinė globa institucijoje senyvo amžiaus asmenims

BĮ Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centras

– Socialinių įgudžių ugdymo ir palaikymo paslaugos soc. rizikos šeimoms

– Trumpalaikė vaikų socialinė globa institucijoje

– Globėjų mokymai ir konsultacijos

– Pagalba moterims nukentėjusioms nuo smurto

Socialinių paslaugų centras „Rytas”

– Informavimas ir konsultavimas

– Tarpininkavimas ir atstovavimas

– Ilgalaikė ir trumpalaikė socialinė globa

– Palydėjimo paslauga jaunuoliams

Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namai

– Vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos skyrius

– Kompleksinių paslaugų vaikų dienos užimtumo centras

– Paliatyviosios pagalbos skyrius

– Palaikomasis gydymas ir slauga

– Vaikų ir paauglių psichiatro konsultacijos

– Trumpalaikės socialinės globos skyrius (Atokvėpio paslauga)

– Medicininė reabilitacija II (mokamos paslaugos)

– Institucinė globa be tėvų globos likusiems vaikams, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2016-06-06 įsakymu Nr. V-715

VšĮ Taikos Karalienės globos namai

– Dvasinė ir materialinė pagalba vargstantiesiems

– Vienišų, turinčių negalią, senelių lankymas ir sielovada namuose

– Pagalba sunkumus patiriančioms šeimoms

– Bendruomenės telikimas, ugdymas, savanoriškos veiklos organizavimas

– Globos namai

Skip to content