Europos Sąjungos fondai, logotipas Klaipėdos miesto savivaldybė, logotipas
Slauga-priežiūra-užimtumas

slauga įstaigoje

Socialinė pagalba neįgaliesiems gali būti teikiama tam tikrose institucijose. Ilgalaikė ir trumpalaikė neįgaliųjų globa ir priežiūra teikiama įstaigose, kuriose paslaugos teikėjai suteikia galimybę pasirinkti sveikatos priežiūros  gydytoją, aprūpina reikiamomis techninės pagalbos priemonėmis, organizuoja sveikatos priežiūrą, užtikrina fizinę ir psichinę asmens sveikatą, asmens apsaugą ir pan.
Išsami duomenų bazė – kompleksinė pagalba ieškant geriausio sprendimo Jūsų artimojo priežiūrai.

Klaipėdos kurčiųjų jaunimo organizacija

– Kurčiųjų jaunimo užimtumas įvairiomis paskaitomis, mokymais, laisvalaikiu, įtraukimas į organizacijos veiklą, integracija į visuomenę

– Lietuvių gestų kalbos mokymai / kursai

Šermukšnių g. 25, Klaipeda, Lithuania Klaipėda

Aktyvios reabilitacijos asociacija „Judėkime kartu”

– Įvairiapusė pagalba asmenims su įgyta negalia

Mokyklos g. 21-5, Klaipėda Klaipėda

VšĮ Klaipėdos specialioji mokykla – daugiafunkcinis centras „Svetliačiok”

– Švietimo paslaugos

1. Vaikams su dideliais ir labai dideliais specialiais poreikiais nuo 3 iki 18 metų vykdomos pritaikytos bei individualizuotos ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo programos.
2. Jaunuoliams su dideliais ir labai dideliais specialiais poreikiais nuo 18 iki 21 m metų vykdomos individualizuotos socialinių įgūdžių ugdymo programos.
3. Klasės, kuriose dėstoma lietuvių ir rusų kalba, komplektuojamos pagal ugdytinių specialius poreikius ir gebėjimus bei psichologinius ypatumus.
4. Mokiniams išduodami mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

– Socialinės paslaugos:

1. Įstaigoje veikia dienos socialinės globos skyrius ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus neįgaliems vaikams ir suaugusiems neįgaliems asmenims, teikiantis:
*bendrąsias socialines paslaugas: informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo, maitinimo organizavimo, asmens higienos ir priežiūros, transporto organizavimo ir kitas paslaugas;
*specialiąsias socialines paslaugas: palaikančios sveikatos priežiūros, socialines-kultūrines, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo, darbinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymo ir palaikymo, kitas paslaugas, reikalingas pagal asmens savarankiškumo lygį.

2. Dienos socialinės globos skyrius teikia paslaugas:

*ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus neįgaliems vaikams – 5 valandų užimtumas (nuo 13.00 iki 18.00), po pamokų, 5 dienas per savaitę;
*suaugusiems neįgaliems asmenims – iki 10 valandų užimtumas, 5 dienas per savaitę.

– Sveikatinimo paslaugos:

*kineziterapija;
*ergoterapija;
*masažas;
*deguonies kokteiliai;
*šviesos ir šilumos terapija;
*parafino aplikacijos.

Baltijos pr. 49, Klaipėda Klaipėda

VšĮ „Elgesio sprendimai”

– Darbas su vaikais, turinčiais autizmo ir kitų spektrų sutrikimus

– Suteikiama pagalba vaikams iš Ukrainos padedant adaptuotis kitoje vietoje, rašyti socialines istorijas, pagerinačias autistiškų vaikų adaptaciją

– Logopedo, ergoterapeuto paslaugos

Liepų g. 48B, Klaipėda Klaipėda

BĮ Neįgaliųjų centras „Klaipėdos Lakštutė”

– Dienos socialinė globa institucijoje

– Pagalba namuose

– Dienos socialinė globa asmens namuose

– Sociakultūrinės paslaugos

Lietuvos raudonojo kryžiaus draugija. Klaipėdos skyrius

– Bendruomenių stiptinimo programos:
„Šilti apsilankymai“;
„Stipri šeima“;
Jaunimo programa;

– Pirmosios pagalbos pagrindinių įgūdžių mokymas bendruomenėms

– Pasirengimo nelaimėms programa

– Prieglobsčio ir migracijos programa

– Humanitarinės pagalbos teikimas

K.Donelaičio g. 21A Klaipėda

Klaipėdos Hospisas / VšĮ Paliatyvios pagalbos ir šeimos sveikatos centras

– Paliatyvios pagalbos paslaugos įstaigoje ir namuose

– Dienos stacionaro paslauga

– Kineziterapijos paslaugos

– Gyvensenos medicinos specialistės konsultacijos

– Medicinos psichologo konsultacijos

– Slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugos

Jūros gatvė 4, Klaipėda Klaipėda

Klaipėdos apskrities išsėtine skleroze sergančiųjų ligonių draugija

– Socialinės integracijos paslaugos asmenims, sergantiems išsėtine skleroze

Zauerveino g. 12A, Klaipėda Klaipėda

Klaipėdos apskrities sutrikusios klausos vaikų ir jaunimo tėvų bendrija „Aidas”

– Pagalba klausos sutrikimą turintiems vaikams ir suaugusiems

– Tarpininkavimas klausos sutrikimo nustatymo procese bei reabilitacijoje

Smiltelės g. 22, Klaipėda Klaipėda

Klaipėdos miesto neįgaliųjų draugija

– Neįgaliųjų socialinės integracijos paslaugos

– Savipagalbos grupių, sociokultūrinių, informavimo ir kitų paslaugų teikimas tikslinėje teritorijoje gyvenantiems neįgaliesiems ir jų šeimos nariams

Zauerveino g. 12A, Klaipėda Klaipėda