Europos Sąjungos fondai, logotipas Klaipėdos miesto savivaldybė, logotipas
Slauga-priežiūra-užimtumas

slauga įstaigoje

Slauga įstaigoje senyvo amžiaus žmonėms skiriama tada, kai bendrosios socialinės paslaugos yra neveiksmingos, dienos socialinės priežiūros nepakanka. Pasirūpinti artimaisiais Jums padės išsami duomenų bazė, kurioje rasite detalią informaciją apie paslaugas, paslaugos teikėjus ir jų kontaktinę informaciją.

Lietuvos raudonojo kryžiaus draugija. Klaipėdos skyrius

– Bendruomenių stiptinimo programos:
„Šilti apsilankymai“;
„Stipri šeima“;
Jaunimo programa;

– Pirmosios pagalbos pagrindinių įgūdžių mokymas bendruomenėms

– Pasirengimo nelaimėms programa

– Prieglobsčio ir migracijos programa

– Humanitarinės pagalbos teikimas

K. Donelaičio g. 21A Klaipėda

Klaipėdos Hospisas / VšĮ Paliatyvios pagalbos ir šeimos sveikatos centras

– Paliatyvios pagalbos paslaugos įstaigoje ir namuose

– Dienos stacionaro paslauga

– Kineziterapijos paslaugos

– Gyvensenos medicinos specialistės konsultacijos

– Medicinos psichologo konsultacijos

– Slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugos

VšĮ „Trečiasis amžius”

– Sociokultūrinės paslaugos

– Socialinės atskirties mažinimo

– Savišviesos renginių bei dienos užimtumo organizavimas

– Sveikatos, sveikos gyvensenos ugdymas

Sportininkų g. 21-38 Klaipėda

Pokyčių bendruomenės fondas

– Jaunimo veiklos

– Pagalba šeimoms, ypač gausioms ir patiriančioms įvairius sunkumus

– Priklausomybių prevencija

– Orios sentavės programos ir kitos norimos paslaugos

BĮ Klaipėdos miesto Socialinės paramos centras

– Informavimo paslaugos

– Konsultavimo paslaugos

– Tarpininkavimo ir atstovavimo kitose įstaigose ir organizacijose paslaugos

– Dokumentų rengimas dėl būtinos rūpybos įteisinimo ir jų pateikimas teismui

– Lydėjimo paslaugos

– Sociokultūrinių paslaugų teikimas

– Aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis

– Transporto paslaugų teikimas

– Aprūpinimas būtiniausiais drabužiais, avalyne, maisto produktais ir kitais daiktais

– Prieglobstį gavusių užsieniečių socialinės integracijos Klaipėdos mieste, įgyvendinimas

– Pagalbos į namus paslaugų teikimas

– Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų teikimas

Klaipėdos socialinių paslaugų centras „Danė”

– Trumpalaikė ir ilgalaikė socialinė globa institucijoje likusiems be tėvų globos vaikams su sunkia negalia

– Trumpalaikė ir ilgalaikė socialinė globa vaikams su sunkia negalia (tėvų ar globėjų pageidavimu) socialinės globos institucijoje

– Laikino atokvėpio paslauga, organizuojant trumpalaikę socialinę globą vaikams su sunkia negalia, socialinės globos institucijoje

– Dienos socialinė globa institucijoje suaugusiems asmenims su psichikos ir elgesio sutrikimais

– Dienos socialinė globa institucijoje senyvo amžiaus asmenims

Klaipėdos Marijos Karalienės taikos Caritas

– Vienišų senolių bei neįgaliųjų lankymas ir pagalba namuose

– Teikiama parama maistu, rūbais, daiktais

– Organizuojami senjorų klubai bei išklausymo paslaugos

VšĮ Telšių vyksupijos Caritas Klaipėdos regiono globos namai

– Dvasinė ir materialinė pagalba vargstantiesiems

– Vienišų, turinčių negalią, senelių lankymas ir sielovada namuose

– Pagalba sunkumus patiriančioms šeimoms

– Bendruomenės telikimas, ugdymas, savanoriškos veiklos organizavimas

– Globos namai

Skip to content