Europos Sąjungos fondai, logotipas Klaipėdos miesto savivaldybė, logotipas

Organizacijos draugijos

Lietuvos raudonojo kryžiaus draugija. Klaipėdos skyrius

– Bendruomenių stiptinimo programos:
„Šilti apsilankymai“;
„Stipri šeima“;
Jaunimo programa;

– Pirmosios pagalbos pagrindinių įgūdžių mokymas bendruomenėms

– Pasirengimo nelaimėms programa

– Prieglobsčio ir migracijos programa

– Humanitarinės pagalbos teikimas

K. Donelaičio g. 21A Klaipėda

Klaipėdos apskrities išsėtine skleroze sergančiųjų ligonių draugija

– Socialinės integracijos paslaugos asmenims, sergantiems išsėtine skleroze

Zauerveino g. 12A Klaipėda

Klaipėdos apskrities sutrikusios klausos vaikų ir jaunimo tėvų bendrija „Aidas”

– Pagalba klausos sutrikimą turintiems vaikams ir suaugusiems

– Tarpininkavimas klausos sutrikimo nustatymo procese bei reabilitacijoje

Klaipėdos Evangelikų Liuteronų parapijos labdaros ir kultūros draugija „Sandora”

– Labdaros valgykla nepasiturintiems

– Senų, sunkiai besiverčiančių, vienišų, asmenų su negalia, ligotų žmonių globa

Turgaus g. 35 Klaipėda

Išganymo Armija Lietuvoje – Klaipėdos bendruomenė

– Socialinė pagalba benamiams (dušai, parama rūbais, daiktais)

– Dvasinė pagalba krizės atveju

– Įvairios psichosocialinės grupės vaikams, moterims, senjorams

Klaipėdos miesto neįgaliųjų draugija

– Neįgaliųjų socialinės integracijos paslaugos

– Savipagalbos grupių, sociokultūrinių, informavimo ir kitų paslaugų teikimas tikslinėje teritorijoje gyvenantiems neįgaliesiems ir jų šeimos nariams

Zauerveino g. 12A Klaipėda

Klaipėdos miesto bendrija „Artritas”

– Sąnarių ligomis sergantiems neįgaliesiems teikiamos savanoriško ugdymo paslaugos (aktyvios sveikos gyvensenos stiprinimas, praktiniai mankštų užsiėmimai)

– Grupinių socialinių įgūdžių stiprinimas, saviraiškos įgūdžių stiprinimas ir meninių gebėjimų lavinimo paslaugos (meno dirbinių gaminiams, dainavimo ir šokių užsiėmimai)

Liepojos g. 15 Klaipėda

Lietuvos sutrikusio psichikos žmonių globos bendrija, Klaipėdos skyrius

– Įvairiapusiškų bendruomeninių paslaugų plėtros, neįgaliųjų teisinę savišvietą, užtikrinimas bendruomenėse dirbančių specialistų profesionalizaciją ir kompetencijų kėlimą

– Neįgaliųjų šeimų atsakomybės ugdymas ir visapusiškos informacijos suteikimas apie psichikos ligų ar smurto artimoje aplinkoje prevenciją, psichologinę pagalbą bei galimų krizinių situacijų valdymą

– Visuomenės informavimo kampanijas vykdymas, formuojant teigiamą suvokimą apie neįgaliuosius ir didesnį visuomenės sąmoningumą, neįgaliųjų pasiekimų ir gebėjimų pripažinimą

– Glaudaus tarpinstitucinio bendradarbiavimo ir atskirų negalių, apimančių ne tik psichikos sutrikimus pažinimą, organizuojame bendras sociokultūrines veiklas su atskiromis neįgaliųjų grupėmis ir partneriais, savanorystės skatinimas

– Tarptautinių organizacijų, veikiančių psichikos sveikatos priežiūros srityje, veikloje, siekiant užtikrinti gerosios patirties sklaidą ir naujų darbo metodų bei praktikų taikymą Bendrijos veikloje

Minijos g. 49-12, LT-91208 Klaipėda

Holistinis ugdymas – kineziterapija asistuojant žirgams

Vykdo žirgų asistuojamos terapijos užsiėmimus įvairių raidos sutrikimų turintiems vaikams ir paaugliams.

Indikacijos: cerebrinis paralyžius, raumenų distrofija, sulėtėjęs vystymasis, protinis atsilikimas, Dauno sindromas, įgimta stuburo išvarža, autizmas, ortopedinės ligos, mokymosi ir kalbos sutrikimai, išsėtinė sklerozė, sensorikos sutrikimai, smegenų traumos, potrauminės būklės, aklumas, psichinės ligos, amputacija, reumatoidinis artritas.

Skip to content