Europos Sąjungos fondai, logotipas Klaipėdos miesto savivaldybė, logotipas
Slauga-priežiūra-užimtumas

dienos centrai

Dienos centrai vaikams Klaipėdoje organizuoja ir teikia socialines paslaugas mokyklinio amžiaus vaikams. Dienos centruose vaikai gali lankytis norėdami įdomiai praleisti laiką, paruošti pamokas, pabendrauti su bendraamžiais ar būti išklausytiems socialinių darbuotojų, taip pat, esant poreikiui, gali išsimaudyti ar išsiskalbti drabužius. Vaikų dienos centruose kasdien pedagoginės, socialinės ir psichologinės paslaugos suteikiamos tūkstančiams vaikų.
Sužinokite daugiau apie dienos centrus vaikams Klaipėdoje, pasirinkite patinkantį ir apsilankykite.

Logotipas nerastas

Agentūros „Visos Lietuvos vaikai” Klaipėdos fondas

Vaikų ugdymas bei užimtumo paslaugos

Socialinių įgūdžių ugdymo paslauga

Molo g. 69, Klaipėda Klaipėda

VšĮ „Liberi”

Prevencinių veiklų organizavimas socialinę atskirtį patiriantiems, delinkventinio elgesio vaikams ir jaunuoliams

Dienos socialinės priežiūros paslaugos

Šimkaus g. 17A, Klaipeda Klaipėda

Labdaros ir paramos fondo “Dienvidis”

Vaikų ir jų tėvų informavimas, konsultavimas ir socialinių įgudžių ugdymas. Dienos užimtumas vaikams, pagalba pamokų ruošoje. Vaikų aprūpinimas būtiniausiais daiktais, drabužiais, avalyne.

Žilvičių g. 22 Klaipėda

BĮ Šeimos ir vaiko gerovės centras

Socialinių įgudžių ugdymo ir palaikymo paslaugos soc. rizikos šeimoms, Trumpalaikė vaikų socialinė globa institucijoje, Globėjų mokymai ir konsultacijos, Pagalba moterims nukentėjusioms nuo smurto, prekybos žmonėmis.

Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namai

Institucinė globa vaikams, likusiems be tėvų; kompleksinių paslaugų vaikų dienos užimtumo centras; paliatyvios pagalbos paslaugos institucijoje ir klientų namuose; teikiamos vaikų raidos sutrikimų ankstyvoji reabilitacija; „Atokvėpio” paslauga tėveliams, auginantiems vaikus su proto ir psichikos negalia, medicininė reabilitacija.