Europos Sąjungos fondai, logotipas Klaipėdos miesto savivaldybė, logotipas
Slauga-priežiūra-užimtumas

dienos centrai

Dienos centrai vaikams Klaipėdoje organizuoja ir teikia socialines paslaugas mokyklinio amžiaus vaikams. Dienos centruose vaikai gali lankytis norėdami įdomiai praleisti laiką, paruošti pamokas, pabendrauti su bendraamžiais ar būti išklausytiems socialinių darbuotojų, taip pat, esant poreikiui, gali išsimaudyti ar išsiskalbti drabužius. Vaikų dienos centruose kasdien pedagoginės, socialinės ir psichologinės paslaugos suteikiamos tūkstančiams vaikų.
Sužinokite daugiau apie dienos centrus vaikams Klaipėdoje, pasirinkite patinkantį ir apsilankykite.

Logotipas nerastas

Agentūros „Visos Lietuvos vaikai” Klaipėdos fondas

– Vaikų ugdymo bei užimtumo paslaugos

– Socialinių įgūdžių ugdymo paslaugos

Vaivos g. 23 Klaipėda

VšĮ „Liberi”

– Kūrybinės dirbtuvės ir įvairios edukacijos, neuroedukacijos

– Psichologinė pagalba

– Pagalba šeimai

– Pažintinės išvykos

– Dienos socialinė priežiūra

– Laisvalaikio organizavimas

Šimkaus g. 17A, Klaipeda Klaipėda

Labdaros ir paramos fondas „Vilties liepsna”

– Socialinė parama, vaikų ir jaunimo užimtumas bei ugdymas

– Parama pagyvenusių žmonių bendruomenėms

– Bendradarbiavimas su specialiosiomis mokyklomis

Tomo g. 22, Klaipėda Klaipėda

VšĮ „Vaiko Raida”, ŠPOKO CENTRAS

– Raidos specialistų paslaugos (logopedo / logoterapeuto, kineziterapeuto, specialiojo pedagogo, elgesio specialisto, psichologo, egroterapeuto paslaugos)

– Hipoterapija

– Kaniterapija

– Socialinės reabilitacijos paslaugos neįgaliesiems

– Edukacinė veikla

Labdaros ir paramos fondo “Dienvidis”

– Vaikų ir jų tėvų informavimas, konsultavimas ir socialinių įgudžių ugdymas

– Dienos užimtumas vaikams, pagalba pamokų ruošoje. Vaikų aprūpinimas būtiniausiais daiktais, drabužiais, avalyne

– Kompleksinės paslaugos šeimai:

* individualios ir (ar) grupinės konsultacijos asmenims, patiriantiems sunkumų asmeniniame gyvenime ir (ar) šeimoje;

* savitarpio pagalbos grupių organizavimas ir vedimas asmenims, patyrusiems sunkumų asmeniniame gyvenime ir (ar) šeimoje;

* socialinių įgūdžių grupių vaikams ir paaugliams organizavimas ir vedimas;

* tėvystės mokymai;

* šeimos mediacijos;

* šeimos konsultavimas asmens (šeimos) namuose – konsultacijas asmens (šeimos) namuose, gimus kūdikiui, nustačius neįgalumą ir (ar) specialiuosius poreikius asmeniui;

* pavėžėjimo paslaugas asmenims (šeimoms), gaunantiems kompleksines paslaugas;

* vaikų priežiūros paslaugas, kai tėvams teikiamos kitos kompleksinės paslaugos.

Žilvičių g. 22 Klaipėda
Logotipas nerastas

VšĮ Dienos centras „Kelias Kartu”

– Dienos centras vaikams su negalia

Kopų g. 8B-3, Klaipėda Klaipėda

VšĮ Klaipėdos specialioji mokykla – daugiafunkcis centras „Svetlačiok”

– Švietimo paslaugos:

Vaikams su dideliais ir labai dideliais specialiais poreikiais nuo 3 iki 18 metų vykdomos pritaikytos bei individualizuotos ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo programos.
Jaunuoliams su dideliais ir labai dideliais specialiais poreikiais nuo 18 iki 21 m metų vykdomos individualizuotos socialinių įgūdžių ugdymo programos.
Klasės, kuriose dėstoma lietuvių ir rusų kalba, komplektuojamos pagal ugdytinių specialius poreikius ir gebėjimus bei psichologinius ypatumus.
Mokiniams išduodami mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

– Socialinės paslaugos:

Įstaigoje veikia dienos socialinės globos skyrius ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus neįgaliems vaikams ir suaugusiems neįgaliems asmenims, teikiantis:
1. bendrąsias socialines paslaugas: informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo, maitinimo organizavimo, asmens higienos ir priežiūros, transporto organizavimo ir kitas paslaugas;
1. specialiąsias socialines paslaugas: palaikančios sveikatos priežiūros, socialines-kultūrines, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo, darbinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymo ir palaikymo, kitas paslaugas, reikalingas pagal asmens savarankiškumo lygį.

Dienos socialinės globos skyrius teikia paslaugas:

1. Ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus neįgaliems vaikams – 5 valandų užimtumas (nuo 13.00 iki 18.00), po pamokų, 5 dienas per savaitę;
2. Suaugusiems neįgaliems asmenims – iki 10 valandų užimtumas, 5 dienas per savaitę.

Sveikatinimo paslaugos:

kineziterapija, ergoterapija, masažas, deguonies kokteiliai, šviesos ir šilumos terapija, parafino aplikacijos.

BĮ Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centras

– Socialinių įgudžių ugdymo ir palaikymo paslaugos soc. rizikos šeimoms

– Trumpalaikė vaikų socialinė globa institucijoje

– Globėjų mokymai ir konsultacijos

– Pagalba moterims nukentėjusioms nuo smurto

Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namai

– Vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos skyrius

– Kompleksinių paslaugų vaikų dienos užimtumo centras

– Paliatyviosios pagalbos skyrius

– Palaikomasis gydymas ir slauga

– Vaikų ir paauglių psichiatro konsultacijos

– Trumpalaikės socialinės globos skyrius (Atokvėpio paslauga)

– Medicininė reabilitacija II (mokamos paslaugos)

– Institucinė globa be tėvų globos likusiems vaikams, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2016-06-06 įsakymu Nr. V-715