Europos Sąjungos fondai, logotipas Klaipėdos miesto savivaldybė, logotipas
ASMENINIS ASISTENTAS – RAKTAS Į SAVARANKIŠKUMĄ.

ASMENINIS ASISTENTAS – RAKTAS Į SAVARANKIŠKUMĄ.

Senyvo amžiaus bei neįgalūs asmenys dažnai susiduria su didžiule problema – jie negali laisvai ir savarankiškai dalyvauti visuomeniniame gyvenime. Dažnai jiems reikalinga pagalba ne tik viešojoje, bet ir namų aplinkoje. Tokią pagalbą gali suteikti asmeninis asistentas – tai daugiafunkcis specialistas, padedantis kitiems kompensuoti prarastus gebėjimus, trukdančius pilnavertei asmens savirealizacijai arba veikiančius jo kasdienį gyvenimą.

Asmeninio asistento pagalba ne tik suteikia geresnę gyvenimo kokybę jaunimui, vyresniems ir negalią turintiems žmonėms, bet ir atveria galimybę oriam ir savarankiškam gyvenimui visuomenėje.

VšĮ Socialinių paslaugų informacijos centras ir Klaipėdos miesto savivaldybė įgyvendina projektą „Kompleksinės paslaugos šeimai Klaipėdos mieste“ ir nuo rugsėjo mėnesio teikia asmeninio asistento paslaugas, kuriomis siekiama užtikrinti paslaugų teikimą tikslinei grupei, sudarant asmeniui sąlygas gauti pagalbą ir padėti jam būti savarankiškesniam asmens higienos, mitybos, judumo, socialinių santykių veiklose.
Asmeninio asistento tikslas ir misija – atsižvelgiant į individualius asmens poreikius, suteikti pagalbą namuose ir viešojoje aplinkoje,padėti atlikti užduotis, kurios kitų akimis atrodo labai paprastos: pagalba atliekant buities darbus, palyda į gydymo įstaigas ar laisvalaikio erdves, pasivaikščiojimas parke ar net paprastas pokalbis kartais būna tarsi vaistas.

asmeninis-asistentas

Patirtis

Pirmieji klientai jau naudojasi paslaugomis ir džiaugiasi į savo gyvenimą įsileidę ne tik asmeninį asistentą, bet ir susiradę naują draugą.
„Aišku, reikia suprasti, kad asmeninis asistentas nėra tavo asmeninis tarnas. Jis – tik pagalbininkas, padedantis išspręsti kasdieninius rūpesčius, ir jūs tai atliekate kartu, o ne jis viską padaro už tave. Priklausomai nuo negalios pobūdžio, atsiranda darbų, kuriuos atlieka tik asmeninis asistentas.
Tarkim, jums sunku kažką pakelti, tad asmeninis asistentas pakelia, bet toliau tą darbą atliekate jūs pats. Mano atveju man reikalinga pagalba nuvykti iš taško A į tašką B, tad asistentė tampa mano akimis, kurios jau seniai nieko nemato“, – teigia paslaugas gaunanti klientė

Visa tai įrodo, kad ir negalią turintis asmuo gali gyventi savarankiškai. Šios paslaugos nauda akivaizdi visiems: tėvai turi teisę dirbti, sirgti, atostogauti, mažėja kitų paslaugų poreikis, asmenims sudaromos sąlygos dalyvauti socialiniame gyvenime, lankytis renginiuose, taip pat sukuriamos naujos darbo vietos.

Kas gali gauti šias paslaugas

Kiekvienas žmogus su negalia nori būti nepriklausomas, pats kontroliuoti savo gyvenimą, turėti laisvę gyventi kaip jis nori, kur nori būti, keliauti ar dalyvauti.
Teikiant paslaugas, kiekvienu atveju individualiai nusprendžiama, kurios pagalbos priemonės yra būtinos. Pateikus prašymą gauti paslaugas, individualiai yra vertinamas kiekvieno kliento poreikis jas gauti. T. y. įstaigos socialinis darbuotojas vyksta pas klientą į namus susipažinti, pamatyti aplinką, kurioje asmuo gyvena, ir svarbiausia – įvertina paslaugų poreikį. Vienam asmeniui galimos keturios valandos per dieną nemokamos asistento pagalbos.


Teisę į asmeninio asistento paslaugas turi asmenys:

– kurių deklaruota ir (ar) faktinė gyvenamoji vieta yra Klaipėdos mieste;

– kurie yra nuo 16 iki 65 metų amžiaus;

– kuriems LR neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas neįgalumo lygis arba darbingumo lygis dėl fizinės ir (ar) kompleksinės negalios.

Prioritetas šias paslaugas gauti teikiamas asmenims, kurie mokosi, dirba arba ieško darbo, taip pat asmenims, kurie išėjo iš stacionarios globos įstaigų ar laukia eilėje gauti socialines paslaugas, kitaip tariant, tiems, kurie siekia gyventi savarankiškai nepaisydami negalios ar senyvo amžiaus, kurie dar nori veikti, judėti ir būti aktyvūs visuomenės nariai.

Kaip gauti paslaugas

Asmuo, pageidaujantis gauti asmeninio asistento paslaugas, ir (ar) jo tėvai ar įtėviai, globėjai, sutuoktinis ar kitas įgaliotas asmuo turi kreiptis į Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių ir parašyti prašymą, pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir SADM išduotą Neįgalumo lygio pažymą ar darbingumo lygio pažymą, taip pat, prioriteto suteikimą pagrindžiančius dokumentus: moksleivio / studento pažymėjimą, darbdavio pažymą, prašymo gauti socialines paslaugas kopiją.

Prašymus teikti galite adresu: Vytauto g. 13, Klaipėda, 106 kab.

Daugiau informacijos:
VšĮ Socialinių paslaugų informacijos centro dir. pavaduotoja Karolina Vaičikė – tel. 864549444 Arba Socialinių paslaugų poskyrio vyr. specialistė Sonata Bagdonienė – tel. 846 39 6312

Skip to content