Europos Sąjungos fondai, logotipas Klaipėdos miesto savivaldybė, logotipas
Atsisakoma popierinių dokumentų

Atsisakoma popierinių dokumentų

Nuo 2017 metų sausio 1 dienos Lietuvoje nebeišduodami popieriniai popieriniai gimimo, santuokos sudarymo ar nutraukimo, mirties, vardo, pavardės, tautybės keitimo liudijimai.

Jų nereikia pateikti norint gauti išmokas vaikui gimus ar asmeniui mirus, laidojant asmenį ar tvarkant kitus reikalus. Visų institucijų darbuotojai reikiamą informaciją ras registruose.

Informaciją apie vaiko gimimą civilinės metrikacijos įstaigos turi gauti iš sveikatos priežiūros įstaigų, tačiau tėvams reikia teikti prašymą dėl vaiko įregistravimo ir vardo bei pavardės suteikimo. Į įstaigą atvykti nebūtina, prašymus galima teikti elektroniniu būdu, prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų portalo.

Nutraukus santuoką, visus duomenis civilinės metrikacijos įstaigoms perduos teismas.

Daugiausiai naujovių laukia gyventojų, kuriems teks laidoti savo artimuosius. „Atkreipiame dėmesį, kad mirusių asmenų artimiesiems nuo 2017 m. sausio 1 d. nereikia kreiptis į civilinės metrikacijos įstaigą dėl mirties įregistravimo ir mirties liudijimo išdavimo. Mirtį civilinės metrikacijos įstaigos registruoja savo iniciatyva, gavusios asmens sveikatos priežiūros įstaigos, įskaitant ir teismo medicinos ekspertizės bei patologoanatominius tyrimus atliekančias įstaigas, medicininius mirties liudijimus.“ – sako Klaipėdos miesto savivaldybės Civilinės metrikacijos ir registracijos skyriaus vedėja Gražina Misevičienė.

Mirusiųjų asmenų laidojimas (kremavimas, balzamavimas) organizuojamas bei laidojimo pašalpos, socialinės pašalpos ir (ar) kompensacijos išmokamos remiantis asmens sveikatos priežiūros įstaigos išduotu medicininiu mirties liudijimu.

Pabrėžiama, kad asmens, mirusio iki 2017 m. sausio 1 d. ir kurio mirties faktas buvo patvirtintas iki minėtos datos išduotu civilinės metrikacijos įstaigos mirties liudijimu, palaikai bus laidojami, kremuojami ar balzamuojami remiantis būtent šiuo, civilinės metrikacijos ir registracijos skyriaus išduotu mirties liudijimu.

Asmenys, besirūpinantys mirusiojo laidojimu, mirusio asmens tapatybės dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę) galės palikti įstaigai, išduodančiai medicininį mirties liudijimą, ar tiesiogiai juos atnešti į policijos įstaigą.

Nors popierinių liudijimų nebelieka, asmeniui pageidaujant bus išduodamas teisingumo ministro patvirtintos formos civilinės būklės akto įrašą liudijantis išrašas.

Kilus klausimams galima kreiptis į Civilinės metrikacijos ir registracijos skyrių.

Šaltinis: www.klaipeda.lt

Skip to content