Europos Sąjungos fondai, logotipas Klaipėdos miesto savivaldybė, logotipas
INFORMACIJOS CENTRO TĘSTINUMAS

INFORMACIJOS CENTRO TĘSTINUMAS

Nuo 2022 metų VšĮ Socialinių paslaugų informacijos centras vykdyti  Klaipėdos miesto savivaldybės Vietos veiklos grupės inicijuotą ir ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą projektą – Centralizuoto taško „Socialinių paslaugų infocentras“ kūrimas Klaipėdos mieste.

Projekto tikslas  – centralizuoto taško, kuriame galima gauti informaciją apie visas Klaipėdos mieste prieinamas socialines paslaugas, sukūrimas ir tarpininkavimas jas gaunant.  Tokiu būdu siekiama išplėsti informavimo paslaugų prieinamumą: didinant žmogiškuosius išteklius, sukuriant socialinių paslaugų duomenų bazę, išplečiant kanalus, kuriais suinteresuoti asmenys galėtų pasiekti jiems reikalingą informaciją. Tiesa, svarbu paminėti, kad šis projektas skirtas socialinę atskirtį patiriantiems asmenims ( neįgaliesiems, daugiavaikėms šeimoms, vienišoms mamoms, beglobiams vaikams, senjorams, senyvo amžiaus asmenims, asmenims slaugantiems artimuosius), kurie gyvena Vietos veiklos grupės teritorijoje.

Projekto metu pasiekti rezultatai džiugina:
Viso projekto metu paslaugos buvo suteiktos 655 asmenims!
Sukurta ir išplėtota socialinių paslaugų informacinė duomenų bazė!
Suorganizuoti net trys socialines paslaugas teikančių įstaigų susitikimai skirti bendrystei bei bendradarbiavimui skatinti;
Išleistas, kasmet atnaujintas bei platintas informacinis leidinys skirtas Klaipėdos miesto gyventojams.

Skip to content