Europos Sąjungos fondai, logotipas Klaipėdos miesto savivaldybė, logotipas
Integrali pagalba: galimybių gauti socialines paslaugas namie – daugiau

Integrali pagalba: galimybių gauti socialines paslaugas namie – daugiau

Integrali pagalba asmens namuose – tai pastangos palengvinti neįgaliųjų ir/ ar senyvo amžiaus žmonių gyvenimą, teikiant socialinę globą ir slaugą jų namuose. Į paslaugas įeina rūpinimasis žmogaus socialinių įgūdžių, sveikatos priežiūros, buities reikmėmis. Ketverius metus truksiantis projektas Klaipėdoje pradėtas vykdyti nuo birželio mėnesio.

Klaipėdos mieste dienos socialinė globa asmens namuose (DSGAN) buvo teikiama ir iki šiol, tačiau dėl nepakankamo finansavimo nustatytas globojamų asmenų skaičius buvo nedidelis ir daug žmonių šios pagalbos turėdavo laukti eilėje.

Integralios pagalbos projektas yra finansuojamas iš Europos socialinio fondo ir Klaipėdos savivaldybės biudžeto lėšų. Šias paslaugas perkantiems asmenims nustatomas mokestis, remiantis jų gaunamomis pajamomis.

Klaipėdoje integralios pagalbos paslaugas asmens namuose patikėta teikti trims įstaigoms – BĮ Klaipėdos miesto socialinės paramos centrui (40 vietų),  VšĮ „Ori senatvė“ (40 vietų) ir BĮ neįgaliųjų centrui ir BĮ „Klaipėdos lakštutė“ (28 vietos).  Šiuo metu įstaiga „Ori senatvė“ dar turi laisvų vietų norintiems pasinaudoti integralios pagalbos paslaugomis, o kitose projekte dalyvaujančiose įstaigose visos turimos vietos jau yra pilnai išnaudojamos.

Socialinės globos ir slaugos paslaugos asmens namuose teikiamos įstaigų nustatytu darbo laiku (ne anksčiau nei nuo 7 val. ir ne vėliau kaip iki 23 val.) nuo 1 iki 7 valandų per dieną, 7 dienas per savaitę.

Visapusiška pagalba namie

„Pasitarę su įstaigos specialistais, klientai ir jų artimieji pagal poreikį gali pasirinkti, kuri paslauga konkrečiu metu jiems yra reikalingesnė – socialinė globa ar slauga, kadangi darbuotojų komandą sudaro ir vienos ir kitos srities specialistai“,- integralios pagalbos projekto privalumą įvardija VšĮ „Ori senatvė“ vadovė Vida Ričkienė. Taip pat, kaip labai aktuali paslauga įvardijama kvalifikuoto kineziterapeuto pagalba globojamiems asmenims.

Projektą vykdančių įstaigų darbuotojai informuoja, konsultuoja globojamus asmenis ir jų artimuosius socialiniais klausimais, rūpinasi maitinimu, asmenine higiena, kasdieninių įgūdžių ugdymu ir palaikymu, organizuoja transportą, koordinuoja sveikatos priežiūrą. Šios veiklos vykdomos, atsižvelgiant į asmens savarankiškumo lygį.

Neįgaliųjų ar senyvo amžiaus žmonių namuose besilankantys darbuotojai yra ypač laukiami – be fiziškai būtinų paslaugų, jiems taip pat labai reikalingas bendravimas. Juk kasdienybė tarp savo namų sienų nesuteikia galimybės išsipasakoti ir būti išklausytam.

Projekto pradžia – lengva ne visiems

Ką tik įsibėgėjęs naujas projektas reikalauja daug pastangų iš įstaigų, teikiančių integralios pagalbos paslaugas.

Neįgaliųjų centro „Klaipėdos Lakštutė“ direktorės pavaduotoja socialiniams reikalams Roma Fabijonavičiūtė-Genienė tikina, kad nuo pat pradžių viskas klostosi sklandžiai ir be jokių trukdžių, tačiau kitų įstaigų darbuotojų žiniomis, su vienomis ar kitomis problemomis vis dėlto yra susiduriama.

Viena iš jų – ženkliai padidėjęs krūvis darbuotojams. Klaipėdos miesto socialinės paramos centrui tenka verstis su nepakankamu skaičiumi reikalingų pareigybių – vienam socialiniui darbuotojui tenka koordinuoti paslaugas 60 klientų.

Tuo tarpu VšĮ „Ori Senatvė“ direktorė, kaip kebliausią problemą įvardija nepatogumus dėl transporto, kadangi darbuotojai į globojamų asmenų namus turi važiuoti viešuoju transportu, kartu su savimi vežtis reikalingus įrankius. Taip yra sugaištama daug laiko, kuris nėra įskaičiuojamas į paslaugos apmokėjimą.

Nepaisant patiriamų sunkumų, įstaigų vadovai džiaugiasi pagrindine stiprybe – darbščiomis savo darbuotojų komandomis, profesionaliai ir nuoširdžiai besirūpinančiomis žmonėmis, kuriems reikalinga socialinė pagalba.

Parengė: Laura Barkauskaitė, VšĮ Kspic, RSV.

Skip to content