Europos Sąjungos fondai, logotipas Klaipėdos miesto savivaldybė, logotipas
KLAIPĖDIEČIAI IEŠKO PAGALBOS

KLAIPĖDIEČIAI IEŠKO PAGALBOS

Pastarąsias savaites Socialinių paslaugų informacijos centre netyla telefonai…. Klaipėdiečiai itin aktyviai domisi kur galėtų gauti stacionarines palaikomojo gydymo arba paliatyviosios pagalbos paslaugas. „Deja, apie laisvas vietas bent vienoje iš trijų įstaigų, nudžiuginti miestiečių – negalime“, teigė VšĮ Socialinių paslaugų informacijos centro direktorės pavaduotoja, Karolina Vaičikė.

 Nemokamas palaikomojo gydymo arba paliatyviosios pagalbos paslaugas stacionare (120 dienų per metus) gali gauti tie asmenys, kurie yra drausti  privalomuoju sveikatos draudimu,  liga atitinka LR sveikatos apsaugos ministro įsakymais nustatytas diagnozes minėtoms paslaugoms gauti ir pateikę, gydančio gydytojo siuntimą F027/a.

Nepaisant to, kad Klaipėdos mieste turime nemažą Medicininės slaugos ligoninę (Donelaičio g. 15) ir  du paliatyviosios pagalbos ir palaikomojo gydymo skyrius (VšĮ Paliatyvios pagalbos ir šeimos sveikatos centre bei Klaipėdos universitetinėje ligoninėje), poreikio patekti ten visiems, kuriems reikia – akivaizdu, kad nepatenkiname. „Šiuo metu visi pacientai yra stabilios būklės, ryšium su tuo, kaitos skyriuje nėra“, teigė VšĮ  Paliatyvios pagalbos ir šeimos sveikatos centro direktorius, Viljaras Reigas. Galima daryti prielaidą, kad ta pati priežastis įtakoja vietų skaičių ir kitose įstaigose.

KLAIPĖDIEČIAI KVIEČIAMI PAGALVOTI APIE ALTERNATYVĄ

Kadangi šiuo metu besidomintiems galimybe paguldyti savo artimuosius į stacionarą yra tik viena išeitis, tai registruotis į „eilę“, Socialinių paslaugų informacijos centras siūlo pamąstyti apie alternatyvą. Tiems, kurių būklė nėra kritinė ir asmeniui nereikia 24 val. per parą medicininės priežiūros, siūloma kreiptis į įstaigas, teikiančias dienos socialinės globos ir/arba paliatyviosios pagalbos paslaugas asmens namuose.

Dienos socialinės globos paslaugas namuose, asmenys gali gauti net 8 val. per dieną, o paliatyvioji pagalba namuose gali būti teikiama 1-2 valandas, pagal poreikį. „Jei pacientui yra paskirta „lašinė“, slaugytoja pas asmenį ir bus tiek, kiek reikės laiko tai lašinei sulašėti normaliu intensyvumu“, akcentavo VšĮ Ori Senatvė direktorė, Vida Ričkienė.

Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugas gali gauti tie asmenys, kurie turi asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą; neįgaliojo pažymėjimą; šeimos gydytojo arba gydančio gydytojo siuntimą (F 027/a); specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nustatymo pažymą ar specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikio nustatymo pažymą.
Mokėjimo už dienos globą dydis nustatomas individualiai atsižvelgiant į asmens (šeimos) pajamas, t.y. 20 arba 50 proc. asmens mėnesio pajamų.

Paliatyvioji pagalba į namus teikiama ligoniams, sergantiems pavojinga gyvybei, nepagydoma, progresuojančia liga. Šiai pagalbai gauti reikalingas tik šeimos gydytojo, arba gydančio gydytojo siuntimas, kuriame aiškiai yra nurodyta liga, kuria (iš sąrašo) ligonis serga. Onkologinėmis ligomis sergantys asmenys turi pateikti gydytojo onkologo siuntimą arba gydančio gydytojo siuntimą, kurio išvadoje nurodoma priežastis, dėl kurios ligoniui reikalinga paliatyvioji pagalba namuose, pabrėžė UAB „Salumeda“ direktorė, Gintarė Aukštikalnytė.

                      Svarbu žinoti ir tai, kad nepaisant to, ar ligoniui jau buvo suteikta stacionarinių slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų (iki 120 dienų per metus), Paliatyviosios pagalbos paslaugos teikiamos neribojant šių paslaugų teikimo trukmės. Ligų sąrašą galite rasti čia: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.00CD30AC2BB1

                      Primename, kad Klaipėdos mieste dienos socialinės globos ir paliatyviosios pagalbos asmens namuose paslaugas teikia tiek biudžetinės, tiek viešosios ir privačios gydymo įstaigos. VšĮ Socialinių paslaugų informacijos centro direktorės, Evelinos Gulijevos teigimu, „Žmonės linkę manyti, kad privati gydymo įstaiga už tą pačią paslaugą paprašys brangiau, nei biudžetinė. Tai klaidinga nuomonė, nes paslaugų įkainiai yra beveik vienodi. Jeigu ir skiriasi, tai labai nežymiai“.

Iškilus klausimams, kreipkitės informacijos telefonais: 846-212-664.

                                                                                                            Parengė: VšĮ SPIC