Europos Sąjungos fondai, logotipas Klaipėdos miesto savivaldybė, logotipas
MATERIALINĖ PARAMA KLAIPĖDIEČIAMS

MATERIALINĖ PARAMA KLAIPĖDIEČIAMS

Klaipėdos miesto savivaldybė gali skirti paramą siekiant padėti gyventojams, atsidūrusiems sunkioje materialinėje padėtyje, susidariusioje dėl įvykusios nelaimės, asmens sveikatos sutrikimų ir kitais atvejais, kai nepakanka valstybės teikiamos socialinės paramos ir yra išnaudotos visos kitų pajamų gavimo galimybės. Reikėtų paminėti, jog ši parama neužtikrina ilgalaikio ekonominio ir socialinio saugumo, o tik padeda bendrai gyvenantiems asmenims ar vienam gyvenančiam asmeniui išgyventi sunkioje situacijoje.

2017 metų sausio 1 d. tarybos sprendimu,  Klaipėdos miesto savivaldybė pradeda teikti materialinę paramą skirtą:

  1.  skoloms už komunalines ir telekomunikacines paslaugas apmokėti;
  2.  būstui remontuoti, įsikurti;
  3.  ligos, nelaimingo atsitikimo ir kitais atvejais;
  4. gimus dvynukams ir daugiau vaikų;
  5. grįžus iš laisvės atėmimo ar kardomojo kalinimo vietų;
  6. asmens dokumentams pagaminti;
  7.  vietinei rinkliavai už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą apmokėti (kompensuoti);
  8. sezoniniams drabužiams ir avalynei įsigyti;
  9. papildomai teikiama socialinės pašalpos gavėjams.

Kiekvienai minėtai materialinės paramos rūšiai gauti yra taikomi atitinkami reikalavimai, nustatyti Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos.
Norint gauti paramą reikia pateikti reikalingus dokumentus patvirtinančius paramos sąlygose nurodytus reikalavimus. Socialinių išmokų poskyris turi teisę prašyti pateikti (papildomus) dokumentus , įrodančius bendrai gyvenančių asmenų, vieno gyvenančio asmens teisę gauti materialinę paramą – dokumentai, kaip ir išmokos dydis, kiekvienai materialinės paramos rūšiai yra skirtingi.

Dėl platesnės informacijos bei konsultacijų galite kreiptis į Klaipėdos miesto administracijos departamento Socialinės paramos centro Socialinių išmokų poskyrį telefonais (846) 39 61 81, (846) 39 60 98.

Materialinė parama finansuojama iš Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšų ir skiriama, kai šiai paramai finansuoti savivaldybės biudžete yra pakankamai lėšų.

Parengė: VšĮ KSPIC

Skip to content