Europos Sąjungos fondai, logotipas Klaipėdos miesto savivaldybė, logotipas
NEMOKAMOS PSICHOSOCIALINĖS PASLAUGOS ŠEIMAI KLAIPĖDOJE

NEMOKAMOS PSICHOSOCIALINĖS PASLAUGOS ŠEIMAI KLAIPĖDOJE

Mes esame ypatingi. Mes visi turime specialiųjų poreikių, tačiau kai kurių žmonių specialieji poreikiai yra ypatingesni už kitų. Kartais vaikai nepatenka į vadinamąjį „normalios“ raidos spektrą ir tai gali sukelti tėvams ne tik fizinių, bet ir psichologinių iššūkių, su kuriais susitvarkyti neturint informacijos, nėra taip lengva.

Tėvams, auginantiems neįgalius vaikus iki 18 metų informaciją, pagalbą ir nemokamas psichosocialines konsultacijas teikia UAB „Projektų įgyvendinimo grupė“. Projektą „Psichosocialinės paslaugos šeimai Klaipėdoje“ finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė ir paslaugos gali būti teikiamos tik toms šeimoms, kurių deklaruota gyvenamoji vieta – Klaipėdos miestas.

UAB „Projektų įgyvendinimo grupė“ direktorė Kristina Jurjonė papasakojo mums plačiau apie vykdomą projektą  „Psichosocialinės paslaugos šeimai Klaipėdoje“.

Kas yra psichosocialinės paslaugos šeimai ir kas šiomis paslaugomis/teikiama informacija gali pasinaudoti?

Psichosocialinės paslaugos tai kompleksinių socialinių-psichologinių ir sociokultūrinių paslaugų teikimas šeimoms, auginančioms vaikus su negalia. Šios paslaugos susideda iš: psichologinės pagalbos, informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir betarpiško bendravimo. Šeimai per mėnesį gali būti nemokamai suteikiamos 6 paslaugos valandomis – 2 psichologinės pagalbos paslaugos valandomis ir 4 kitos paslaugos valandomis. Šiomis paslaugomis ir teikiama informacija gali pasinaudoti šeimos, deklaravusios gyvenamąją vietą Klaipėdos miesto savivaldybėje ir auginančios neįgalius vaikus iki 18 metų amžiaus.

Ar tėvai, auginantys vaikus su negalia, dažnai kreipiasi į Jus?

Projektas „Psichosocialinės paslaugos šeimai Klaipėdoje“ pirmą kartą Klaipėdos miesto savivaldybėje pradėtas vykdyti 2016 metais lapkričio mėnesį. Per šį laikotarpį 10 šeimų pasinaudojo 144 valandomis psichologinių konsultacijų ir 262 valandomis kitomis paslaugomis. Džiaugiamės, kad Klaipėdos miesto savivaldybės administracija pasibaigus projektui inicijavo naują projekto konkursą ir mes vėl turime galimybę tęsti jau pradėtą veiklą. Šį kartą projekto trukmė iki 3 metų, todėl žinome, kad daugiau šeimų galės gauti psichosocialinę pagalbą.

Kokios informacijos ar pagalbos šeimoms prireikia, kad jos kreiptųsi į Jus? 

Pagrindinės paslaugos, dėl kurių kreipiasi šeimos, tai psichologinė pagalba, streso įtampos mažinimas, asmeninių, vidinių resursų sustiprinimas, elgesio modelių analizavimas, jų keitimas ar naujų išmokimas, darbas su baimėmis ir abejonėmis. Taip pat teisinių, administracinių žinių suteikimas.

Kaip manote ar dar yra likęs baimės barjeras kreiptis, norint sužinoti informaciją ar gauti pagalbos? 

Mes manome, kad barjerai yra išlikę, nes visuomenėje dažnai yra kalbama, kad tėvams, auginantiems vaikus su negalia trūksta pagalbos, tačiau teikiant tokią pagalbą ne kiekvienas išdrįsta ar ryžtasi paskambinti ir pasidalinti savo problemomis. Tikrai nėra lengva paprašyti psichologinės pagalbos, o ir jos paprašius sąmoningai tai priimti ir suprasti, kad šeimos pačios turės daug dirbti, jeigu nori pokyčių gyvenime. Peržengus barjerus mūsų klientai jaučiasi išklausyti, suprasti ir esantys ne vieni sudėtingose situacijose, todėl pajutę pagalbos naudą ir progresą pamiršta apie baimes ir kitus iššūkius.

Papasakokite apie pačius specialistus, kurie šeimoms suteikia pagalbą.

Nuo 2015 metų inicijuojame ir vykdome socialinius projektus, vedame psichologinius-vadybinius mokymus, teikiame teisines-psichologines konsultacijas. Mūsų komandą sudaro: socialiniai darbuotojai, psichologai, teisininkai, lektoriai, turintys aukštąjį išsilavinimą. Kaip komanda ir atskirai kiekvienas esame savo srities specialistai, turintys darbinę patirtį su labiau pažeidžiamomis žmonių grupėmis ar su socialinę atskirtį patiriančiais asmenimis. Šį projektą vykdėme nuo 2016 m., neretai klientų iškilusias problemas spręsdavo visa mūsų komanda ir stengdavosi surasti efektyvius sprendimo būdus.

Kokią išliekamąją vertę duoda Jūsų vykdoma veikla ir kuo šis vykdomas projektas Jums patiems yra naudingas ir įdomus?

Šiuo projektu siekiame užtikrinti ir suteikti šeimoms, auginančioms vaikus su negalia, emocinę ir dvasinę paramą, efektyvią pagalbą, ieškant problemų sprendimo būdų. Pagrindinis mūsų tikslas yra šeimų poreikių išgryninimas, problemų išanalizavimas, ir sprendimo būdų suradimas: ar tai būtų instrukcijos, kokius dokumentus ir kaip užpildyti, ar tai būtų teisinės rekomendacijos, ką būtų galima padaryti tam tikroje situacijoje, ar tai būtų psichologinis konsultavimas, skirtas sustiprėti emociškai ir dvasiškai. O galbūt net noras mokytis naujų elgesio modelių, kurie padeda bendrauti su savo vaiku. Taigi dirbdami su skirtingomis šeimomis ir įsigilindami į individualią situaciją mes patys kaip komanda ir individualiai išanalizuojame ir sužinome daug naujos informacijos, tobulėjame dvasiškai. Padėdami šeimoms išspręsti problemas mes jaučiamės laimingesni matydami šių šeimų progresą ar prisidėdami nors mažu indėliu į jų gerovės kūrimą.

Kaip galėtumėte paskatinti žmones, nebijoti kreiptis pagalbos?

Problemos, su kuriomis žmonės kasdien susiduria nėra per mažos ar per didelės, nėra malonios ar nemalonios, reikšmingos ar nelabai. Problemos yra tam, kad mes jas kartu išspręstumėme. Mes esame atviri ir pasiryžę Jums padėti. Mūsų suteikiama informacija ir pagalba yra visiškai konfidenciali. Viskas, ką Jums reikia padaryti – tai žengti mažą žingsnelį ir paskambinti mums.

Registracija telefonu: +370 675 52 190
el. paštu: info@pigrupe.eu

Straipsnį parengė: VšĮ SPIC, Reda Timinskaitė