Europos Sąjungos fondai, logotipas Klaipėdos miesto savivaldybė, logotipas
Pagalba šeimoms, auginančioms neįgalius vaikus – ranka pasiekiama

Pagalba šeimoms, auginančioms neįgalius vaikus – ranka pasiekiama

Šeimos, auginančios vaikus su negalia – ypatingai jautri socialinė grupė, kuriai reikalingas dėmesys ir visokeriopa pagalba.

Tėvai, sužinoję diagnozę – neįgalus vaikas, išgyvena daug jausmų: įtampą ir stresą, nuovargį, kaltės jausmą dėl vaiko būklės, bejėgiškumą, baimę dėl vaiko ateities. Dažnai, jie pasijaučia atriboti nuo visuomenės ir sociumo. Būna, kad  šeimas vaiko negalia sutelkia, tačiau dažniau pasitaiko, jog  šeimoje vyrauja įtampa, santykiai susilpnėja ar nutrūksta, stokoja, ar nesulaukia pagalbos iš šeimos narių, kitų artimųjų. Juos „lydi“ vienišumo jausmas.Rudeliūnaitė ir Ž. Rympo atliko tyrimą, kurio tikslas – atskleisti šeimų, auginančių vaikus su negalia, psichosocialinius ypatumus, remiantis tėvų patirtimi. Tyrimo metu paaiškėjo, jog tėvams labiausiai trūksta:

  • informacijos (apie vaiko sutrikimų, raidos, ugdymo ypatumus, teikiamas paslaugas vaikui ir šeimai, technines priemones specialiųjų poreikių vaikams);
  • atokvėpio paslaugų (vaiko laikino palikimo tarnybos, vaiko laikinosios priežiūros namuose paslauga);
  • bendradarbiavimo su specialistais (pagalbos save realizuojant profesinėje veikloje; artimųjų emocinės paramos ir pagalbos ugdant vaiką su negalia)
  • materialinių galimybių (namų aplinkos pritaikymas vaikui, didesnė finansinė parama, įsigyjant technines priemones);

Džiugu,  kad Klaipėdos miesto savivaldybė pradėjo bendradarbiauti su UAB Projektų įgyvendinimo grupe, kuri Klaipėdos mieste rūpinsis miestiečiais ir  teiks nemokamas psichosocialines paslaugas šeimoms, auginančioms neįgalius vaikus.

Paslaugų spektras platus : psichologinė pagalba, informavimas, konsultavimas, bendradarbiavimas ir tarpininkavimas, teisinė pagalba. Paslaugas teikia profesionali komanda – psichologas, teisininkas, socialinis darbuotojas. Kiekvienai šeimai yra skiriamos 6 nemokamos kontaktinės valandos per mėnesį. Esant didesniam poreikiui – kiekvienai papildomai konsultavimo valandai taikoma 50% nuolaida.

Norint gauti šias paslaugas yra tik viena sąlyga – šeimos nariai, auginantys vaiką su negalią ir norintys gauti pagalbą, privalo būti deklaravę savo gyvenamąją vietą Klaipėdos miesto savivaldybėje.

Projektų įgyvendinimo grupė yra įsikūrusi Priestočio g. 1A.  Taip pat, kreiptis galite telefonais –  +37067552190, +37067990808 , el. Paštu –  pigrupe@gmail.com.

Parengė VšĮ KSPIC