Europos Sąjungos fondai, logotipas Klaipėdos miesto savivaldybė, logotipas
PER DRAUGYSTĘ – Į BENDRYSTĘ

PER DRAUGYSTĘ – Į BENDRYSTĘ

Š.m. spalio 20 dieną vyko trečiasis ir baigiamasis renginys skirtas Klaipėdos miesto socialinių įstaigų bendradarbiavimui didinti. Renginio metu buvo aptariamas daugiau nei tris metus besitęsiantis projektas „Socialinių paslaugų infocentro kūrimas” Klaipėdos mieste ,kurio pagrindinis tikslas – centralizuoto taško, kuriame galima gauti visą reikiamą informaciją apie Klaipėdos mieste prieinamas socialines paslaugas, sukūrimas ir tarpininkavimas jas gaunant. Šiam tikslui pasiekti ir sėkmingai įgyvendinti būtinas bendradarbiavimas tarp mieste veikiančių įstaigų.

Mūsų informacijos centras apjungia ir dalinasi tikslinga informacija apie visų mieste veikiančių socialinių įstaigų veiklą – nuo biudžetinio sektoriaus iki NVO. Todėl įstaigų bendradarbiavimas mums – labai svarbus.
Paskutinis projekto renginys ir buvo skirtas bendradarbiavimo tarp visų miesto socialinių įstaigų užtikrinimui. Išklausėme gyvą ir įtraukiančią diskusiją tarp Klaipėdos krašto socialinių darbuotojų asociacijos pirmininko Sauliaus Liekio ir Klaipėdos Universiteto, Socialinio darbo katedros dėstytojo Valdo Rimkaus. Pašnekovai aptarė socialinio darbo sampratos skirtingame amžiaus tarpsnyje ir kultūroje skirtumus, diskutavo apie socialinių tinklų įtaką darbui, bendrystės ir bendradarbiavimo svarbą.
Na, o renginį užbaigėme įdomiu ir įtraukiančiu protmūšiu apie socialinį darbą, mieste veikiančių įstaigų veiklą, naujoves ir kt. Tokiu būdu dar geriau susipažinome su kolegomis, jų veikla, logotipais. Tokiu būdu įvyko ir naujo formato „kontaktų mugė”.

Renginys dalinai finansuojamas Klaipėdos miesto savivaldybės ir Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšomis.