Europos Sąjungos fondai, logotipas Klaipėdos miesto savivaldybė, logotipas
PRADEDAMOS TEIKTI KOMPLEKSINĖS SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGOS AKLIESIEMS

PRADEDAMOS TEIKTI KOMPLEKSINĖS SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGOS AKLIESIEMS

Aklumas ar kiti sunkūs regos sutrikimai gali atsirasti dėl įvairiausių priežasčių – tiek ligų, tiek sužeidimų. Gali būti sužalotos ne tik akys, bet ir regos nervai ar smegenys. Žmonės netekę regėjimo, dažniausiai nenori su tuo susitaikyti, jaučia baimę, sielvartauja. 

Negalią turintis žmogus neretai neturi galimybių lygiomis teisėmis dalyvauti visuomenės gyvenime. Nors dauguma žmonių išmoksta prisitaikyti prie naujų aplinkybių, tačiau yra ir tokių, kuriems integruotis labai sunku. Kad aklieji galėtų gyventi visavertį gyvenimą VšĮ  „Vilties žiedas“ pradeda teikti kompleksines socialinės reabilitacijos paslaugas.

Šių paslaugų tikslas – atsižvelgti į individualius aklųjų poreikius, atkurti, ugdyti, įtvirtinti orientacijos erdvėje ir savarankiško judėjimo (mobilumo), kasdienio gyvenimo ir komunikacijos įgūdžius, didinančius jo savarankiškumą. Teisę į kompleksines socialinės reabilitacijos paslaugas turi bet kurioje savivaldybėje gyvenantys aklieji asmenys nuo 16 metų, kuriems nustatytas neįgalumo lygis, darbingumo lygis ir (ar) specialiųjų poreikių lygis. Prioritetas gauti kompleksines paslaugas teikiamas besikreipiantiems darbingo amžiaus akliesiems asmenims. Maksimali šių paslaugų teikimo trukmė – iki 30 kalendorinių dienų, kurių metu bus teikiamos kvalifikuotų specialistų, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugos nemokamai.

Su akluoju asmeniu viso kompleksinių paslaugų teikimo metu dirbs specialistų komanda: socialinis darbuotojas, medicinos psichologas, specialusis pedagogas-tiflopedagogas, kompiuterinio raštingumo specialistas. Pagal sudarytą planą aklajam asmeniui bus teikiamos (individualiai ar grupėse 4-10 asmenų) orientacijos erdvėje ir savarankiško judėjimo (mobilumo), kasdienių įgūdžių, komunikacinių įgūdžių ugdymo, medicinos psichologo pagalbos, profesinio konsultavimo ir orientavimo paslaugos.

Kompleksinės socialinės reabilitacijos paslaugos akliesiems bus teikiamos pritaikytose patalpose adresu A. Juozapavičiaus pr. 7C, Kaunas. Šiuo laikotarpiu bus užtikrintas aklojo asmens saugumas bei nepertraukiama priežiūra (pagalba).

Dėl išsamesnės informacijos, apie kompleksines socialinės reabilitacijos paslaugas akliesiems, jų teikimo tvarką, sąlygas ir galimybę registruotis, prašome kreiptis į VšĮ  „Vilties žiedas“ tel. nr. 8 37 345564 arba el. paštu info@viltiesziedas.lt

Šaltinis: http://www.ndt.lt/demesio-pradedamos-teikti-kompleksines-socialines-reabilitacijos-paslaugos-akliesiems-asmenims/

Skip to content