Europos Sąjungos fondai, logotipas Klaipėdos miesto savivaldybė, logotipas
„SOCIALINĖS PARAMOS NEĮGALIESIEMS GALIMYBĖS IR POKYČIAI KLAIPĖDOS MIESTE“. Konferencijos apžvalga

„SOCIALINĖS PARAMOS NEĮGALIESIEMS GALIMYBĖS IR POKYČIAI KLAIPĖDOS MIESTE“. Konferencijos apžvalga

2016 12 05 Tarptautinei neįgaliųjų dienai paminėti įvyko konferencija „SOCIALINĖS PARAMOS NEĮGALIESIEMS GALIMYBĖS IR POKYČIAI KLAIPĖDOS MIESTE“.

Situacija mieste nuteikia pozityviai

Konferenciją organizavo ir moderavo Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos  Socialinių reikalų departamento Socialinės paramos skyriaus vedėja  – Audronė Liesytė ir Neįgaliųjų reikalų tarybos pirmininkas – Kazys Bagdonas.
Renginį pradėjo Klaipėdos miesto meras Vytautas Grubliauskas, sveikindamas gausų būrį susirinkusių socialinės srities specialistų.  Meras pabrėžė, kad visos galimybės privalo būti maksimaliai išnaudotos siekiant patenkinti neįgaliųjų visuomenės narių poreikius.  Beje, pasidžiaugė, kad mūsų mieste tai įgyvendinti – puikiai sekasi.

Konferencijoje dalyvavo ne tik Klaipėdos miestui svarbūs socialinių paslaugų ir įstaigų atstovai, bet ir Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinių paslaugų skyriaus vedėja, Daiva Buivydaitė – Garbštienė, kuri  trumpai apžvelgė Klaipėdos mieste teikiamų socialinių paslaugų statistiką Lietuvos kontekste. Pasidžiaugė, jog  atsižvelgiant į bendrą šalies siekį, maksimaliai sumažinti institucinės vaikų globos poreikį, pereinant prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimo – Klaipėdoje mažėja ilgalaikės globos vaikų namuose atvejų skaičius. Tačiau pastebėjo, kad 2015 m. ženkliai išaugo kitos socialinės grupės, t.y. senyvo amžiaus asmenų pagalbos į namus poreikis.  Atsižvelgdama į esamą situaciją, LR SADM socialinių paslaugų skyriaus vedėja aiškiai išsakė ir savo asmeninę nuomonę: „ Geriau būtų, jei augtų dienos centrų lankytojų skaičius, taip mažindamas pagalbos į namus gavėjų skaičių. Tokiu būdų, asmenys turėtų galimybę socializuotis, o ne gauti paslaugas „užsidarę namuose“.

Kalbėjo apie ateities planus, dalinosi informacija ir džiaugėsi nuveiktais darbais

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Socialinės paramos skyriaus vedėja Audronė Liesytė apžvelgė artimiausius planus ir socialinių paslaugų plėtrą Klaipėdoje, ragindama kreiptis visus, kurie turi idėjų naujoms, dar neteikiamoms savivaldybėje paslaugoms įgyvendinti.

Tuo tarpu, save pristatė ir nuveiktais darbais pasidžiaugė socialinių paslaugų teikėjai,  tiek biudžetinės įstaigos, tiek NVO, tiek privačios organizacijos:  BĮ Klaipėdos miesto globos namai, BĮ Neįgaliųjų centras „Klaipėdos lakštutė“, BĮ Klaipėdos socialinių paslaugų centras „Danė“, BĮ Klaipėdos miesto socialinės paramos centras, BĮ Klaipėdos miesto nakvynės namai, VšĮ „Kelias kartu“, UAB „Salumeda“,  VšĮ „Ori senatvė“, VšĮ Klaipėdos specialioji mokykla-daugiafunkcis centras „Svetliačiok“, VšĮ Telšių vyskupijos „Caritas“Klaipėdos regiono globos namai, VšĮ „Gyvenimo namai“, Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Klaipėdos viltis“, UAB „Projektų įgyvendinimo grupė“.

Informacinį pranešimą „Piniginė parama neįgaliajam. Klaipėdos situacija“ skaitė Gina Vilimaitienė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Socialinės paramos skyriaus Socialinių išmokų poskyrio vedėja, pristatydama esamas paramos formas ir ragindama įstaigas dalintis su savo klientais informacija apie galimybes gauti piniginę paramą neįgaliajam, ypatingai atkreipė dėmesį į galimybes neįgaliesiems gauti kompensacijas transporto priemonėms įsigyti arba pritaikyti.

Saulius Liekis, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos narys ir BĮ Klaipėdos psichikos sveikatos centro socialinis darbuotojas pasidalino su kolegomis savo darbo praktika ir pristatė neįgaliųjų atstovavimo aspektus neveiksnumo nustatyme. S. Liekis kalbėjo ne tik apie atvejus, kuriais nustatomas neveiksnumas ir globa, bet apžvelgė ir visą nustatymo procesą, trunkantį apie 8 – 12 mėn.

Itin įdomią ir informatyvią konferenciją „vainikavo“ Neįgaliųjų reikalų tarybos pirmininko,  Kazio Bagdono inicijuota diskusija: „Kaip dar galėtume pagerinti neįgaliųjų visuomenės narių gyvenimą Klaipėdos mieste?“. Pasisakyti ir išreikšti savo pastebėjimus miesto pritaikymo neįgaliesiems klausimais buvo prašomi tiek konferencijoje dalyvavę socialinių įstaigų vadovai, tiek asmenys, patys gyvenantys su negalia.

Džiugu, kad pirmą kartą Klaipėdoje buvo suorganizuota aukšto lygio konferencija, apjungianti didžiąją dalį socialinės srities atstovų, teikiančių paslaugas neįgaliesiems. Ypatingai svarbu, kad dalyvių tarpe buvo tiek įstaigos, savo darbo patirtį skaičiuojančios dešimtmečiais, tiek neseniai veiklą pradėję socialiniai „Startuoliai“. Tokiu būdu, konferencijos organizatoriai sudarė sąlygas dalyviams ne tik susipažinti, bet ir ieškoti bendradarbiavimo galimybių.

Parengė: VšĮ KSPIC, 2016