Europos Sąjungos fondai, logotipas Klaipėdos miesto savivaldybė, logotipas
Slauga-priežiūra-užimtumas

globos namai

Neįgaliesiems būti savuose namuose artimųjų apsuptyje yra geriausia. Deja, ne visada artimieji gali tinkamai pasirūpinti, prižiūrėti, slaugyti neįgalius asmenis.  Kreipiantis į globos namus gali būti suteiktos ilgalaikės ir trumpalaikės globos paslaugos. Taip pat yra galimybė pasirūpinti sunkios būklės arba turinčiais specialių poreikių asmenimis.
Socialinės paslaugos asmeniui su negalia teikiamos užtikrinant saugią ir sveiką aplinką, žmogaus orumą atitinkančią pagalbą, suderintą su asmens sveikatos priežiūra, nuolatine slauga ir nuolatine priežiūra. Sužinokite daugiau apie Klaipėdoje esančius globos namus, pasidomėkite, kurie atitinka Jūsų poreikius ir kreipkitės.

VšĮ „Pagalba Senjorui”

– Ilgalaikė/trumpalaikė socialinė globa (teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba, visiškai nesavarankiškiems asmenims (suaugusiems asmenims su sunkia negalia, senyvo amžiaus asmenims)

VšĮ Gyvenimo namai

Ilgalaikė ir trumpalaikė socialinė globa.

Žardininkų g. 1 - 47 Klaipėda

BĮ Klaipėdos miesto nakvynės namai

– Pagalba Klaipėdos miesto gyventojams benamystės atvejais, organizuojant pagalbą, užtikrinant rūpinimąsi asmens (šeimos) gyvenimu ir dalyvavimu darbo rinkoje, stiprinant motyvaciją savarankiškai spręsti savo socialines problemas.

– Pagalba sudaryti asmeniui sąlygas ugdyti ar stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat padėti įveikti socialinę atskirtį.

Klaipėdos socialinių paslaugų centras „Danė”

– Trumpalaikė ir ilgalaikė socialinė globa institucijoje likusiems be tėvų globos vaikams su sunkia negalia

– Trumpalaikė ir ilgalaikė socialinė globa vaikams su sunkia negalia (tėvų ar globėjų pageidavimu) socialinės globos institucijoje

– Laikino atokvėpio paslauga, organizuojant trumpalaikę socialinę globą vaikams su sunkia negalia, socialinės globos institucijoje

– Dienos socialinė globa institucijoje suaugusiems asmenims su psichikos ir elgesio sutrikimais

– Dienos socialinė globa institucijoje senyvo amžiaus asmenims

VšĮ Telšių vyksupijos Caritas Klaipėdos regiono globos namai

– Dvasinė ir materialinė pagalba vargstantiesiems

– Vienišų, turinčių negalią, senelių lankymas ir sielovada namuose

– Pagalba sunkumus patiriančioms šeimoms

– Bendruomenės telikimas, ugdymas, savanoriškos veiklos organizavimas

– Globos namai

Skip to content