Europos Sąjungos fondai, logotipas Klaipėdos miesto savivaldybė, logotipas
Slauga-priežiūra-užimtumas

globos namai

Globos namai senyvo amžiaus žmonėms kartais tampa neišvengiama pagalba. Dažnu atveju, globos namuose užtikrinama jauki aplinka, gyventojai apgaubiami rūpesčiu, pagalba, stengiamasi sukurti namų aplinką. Gali būti teikiamos ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos paslaugos.
Į socialinės globos namus nukreipiami asmenys, kuriems nustatytas ilgalaikės socialinės globos poreikis, reikalinga nuolatinė slauga bei teikiamos socialinės paslaugos į namus yra neefektyvios.
Teikiančias trumpalaikę ar ilgalaikę socialinę globą socialinės globos įstaigas pasirenka pats socialinės globos gavėjas. Šioje duomenų bazėje pateikiamas globos namų sąrašas.

VšĮ „Pagalba Senjorui”

– Ilgalaikė/trumpalaikė socialinė globa (teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba, visiškai nesavarankiškiems asmenims (suaugusiems asmenims su sunkia negalia, senyvo amžiaus asmenims)

BĮ Klaipėdos miesto nakvynės namai

– Pagalba Klaipėdos miesto gyventojams benamystės atvejais, organizuojant pagalbą, užtikrinant rūpinimąsi asmens (šeimos) gyvenimu ir dalyvavimu darbo rinkoje, stiprinant motyvaciją savarankiškai spręsti savo socialines problemas.

– Pagalba sudaryti asmeniui sąlygas ugdyti ar stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat padėti įveikti socialinę atskirtį.

VšĮ Telšių vyksupijos Caritas Klaipėdos regiono globos namai

– Dvasinė ir materialinė pagalba vargstantiesiems

– Vienišų, turinčių negalią, senelių lankymas ir sielovada namuose

– Pagalba sunkumus patiriančioms šeimoms

– Bendruomenės telikimas, ugdymas, savanoriškos veiklos organizavimas

– Globos namai

Skip to content