Europos Sąjungos fondai, logotipas Klaipėdos miesto savivaldybė, logotipas
Slauga-priežiūra-užimtumas

globos namai

Vaikų globos namai suteikia galimybę vaikams (iki 18 metų), neturintiems galimybių augti savo šeimoje,  gyventi draugiškoje aplinkoje, pažinti pasaulį, bendrauti, siekti išsilavinimo ir žengti pirmuosius žingsnius į savarankišką gyvenimą.  Daugelis globos namų rūpinasi ne tik kasdienybe, bet ir turiningu vaikų laisvalaikiu, suteikia galimybę ugdyti jo gabumus.
Globos namus vienija bendri tikslai  – atstovauti ir ginti vaikų teises, sudaryti saugias galimybes grįžti į šeimą ir padėti integruotis į visuomenę. Žemiau pateikiamas vaikų globos namų sąrašas, kviečiame rasti reikiamą informaciją ir kreiptis.

Klaipėdos socialinių paslaugų centras „Danė”

– Trumpalaikė ir ilgalaikė socialinė globa institucijoje likusiems be tėvų globos vaikams su sunkia negalia

– Trumpalaikė ir ilgalaikė socialinė globa vaikams su sunkia negalia (tėvų ar globėjų pageidavimu) socialinės globos institucijoje

– Laikino atokvėpio paslauga, organizuojant trumpalaikę socialinę globą vaikams su sunkia negalia, socialinės globos institucijoje

– Dienos socialinė globa institucijoje suaugusiems asmenims su psichikos ir elgesio sutrikimais

– Dienos socialinė globa institucijoje senyvo amžiaus asmenims

BĮ Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centras

– Socialinių įgudžių ugdymo ir palaikymo paslaugos soc. rizikos šeimoms

– Trumpalaikė vaikų socialinė globa institucijoje

– Globėjų mokymai ir konsultacijos

– Pagalba moterims nukentėjusioms nuo smurto

Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namai

– Vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos skyrius

– Kompleksinių paslaugų vaikų dienos užimtumo centras

– Paliatyviosios pagalbos skyrius

– Palaikomasis gydymas ir slauga

– Vaikų ir paauglių psichiatro konsultacijos

– Trumpalaikės socialinės globos skyrius (Atokvėpio paslauga)

– Medicininė reabilitacija II (mokamos paslaugos)

– Institucinė globa be tėvų globos likusiems vaikams, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2016-06-06 įsakymu Nr. V-715

Skip to content