Europos Sąjungos fondai, logotipas Klaipėdos miesto savivaldybė, logotipas
Slauga-priežiūra-užimtumas

globos namai

Vaikų globos namai suteikia galimybę vaikams (iki 18 metų), neturintiems galimybių augti savo šeimoje,  gyventi draugiškoje aplinkoje, pažinti pasaulį, bendrauti, siekti išsilavinimo ir žengti pirmuosius žingsnius į savarankišką gyvenimą.  Daugelis globos namų rūpinasi ne tik kasdienybe, bet ir turiningu vaikų laisvalaikiu, suteikia galimybę ugdyti jo gabumus.
Globos namus vienija bendri tikslai  – atstovauti ir ginti vaikų teises, sudaryti saugias galimybes grįžti į šeimą ir padėti integruotis į visuomenę. Žemiau pateikiamas vaikų globos namų sąrašas, kviečiame rasti reikiamą informaciją ir kreiptis.

BĮ Šeimos ir vaiko gerovės centras

Socialinių įgudžių ugdymo ir palaikymo paslaugos soc. rizikos šeimoms, Trumpalaikė vaikų socialinė globa institucijoje, Globėjų mokymai ir konsultacijos, Pagalba moterims nukentėjusioms nuo smurto, prekybos žmonėmis.

Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namai

Institucinė globa vaikams, likusiems be tėvų; kompleksinių paslaugų vaikų dienos užimtumo centras; paliatyvios pagalbos paslaugos institucijoje ir klientų namuose; teikiamos vaikų raidos sutrikimų ankstyvoji reabilitacija; „Atokvėpio” paslauga tėveliams, auginantiems vaikus su proto ir psichikos negalia, medicininė reabilitacija.