Europos Sąjungos fondai, logotipas Klaipėdos miesto savivaldybė, logotipas
Psicholoinė-pagalba

Psichologinė pagalba

Psichologinė pagalba šeimai, šeimos krizių įveikimas, konfliktų ir nesutarimų sprendimas, tarpusavio santykių gerinimas, vaikų ir paauglių auklėjimo problemų sprendimas, pagalba šeimai skyrybų atveju. Su šiomis ir panašaus pobūdžio problemomis susiduria kiekviena šeima, todėl svarbu ieškoti sprendimo.
Psichologinis konsultavimas ir pagalba įvairiais šeimai svarbiais klausimais. Psichologinę pagalbą šeimai teikia kvalifikuoti specialistai, užtikrina konfidencialumą ir saugumą. Šeimos krizei įveikti galima kreiptis dėl mokamų arba nemokamų paslaugų. Duomenų bazėje raskite Jus dominančią informaciją.

VšĮ „Liberi”

– Kūrybinės dirbtuvės ir įvairios edukacijos, neuroedukacijos

– Psichologinė pagalba

– Pagalba šeimai

– Pažintinės išvykos

– Dienos socialinė priežiūra

– Laisvalaikio organizavimas

Šimkaus g. 17A, Klaipeda Klaipėda
Logotipas nerastas

Bendruomeniniai šeimos namai

– Psichologinė is socialinė pagalba šeimai

– Pagalbos šeimos padalinys teikia atvejo vadybos ir Darbo su šeimomis skyrių veikla organizuojama įstaigoje

– Pagalbos moterims padalinys teikia pagalba moterims padalinyje psichosocialinės pagalbos paslaugos teikiamos ėstaigos adresu Taikos pr. 76A, taip pat teikiamos apgyvendinimo krizių centre paslaugos teikiamos pagal poreikį ir esant laisvoms apgyvendinimo vietoms

– Pagalbos vaikams padalinys (Globos centras) teikia darbo su globėjais (rūpintojais) ir įtėviais skyriaus veikla organizuojama įstaigoje

– Socialinės priežiūros ir globos skyrius, kuris teikia intensyvios krizių įveikimo pagalbos ir trumpalaikės socialinės globos paslaugas socialinę riziką patiriantiems / likusiems be tėvų globos visą parą

Debreceno g. 48 Klaipėda

SOS Vaikų kaimas

– Vaikų priežiūra budinčiųjų globėjų šeimose

– Pagalba šeimai

– Pagalba vaikui / jaunuoliui

Molo g. 69 Klaipėda

Tėvų Linija

– Teikiamos profesionalių psichologų konsultacijos telefonu tėvams, įtėviams, globėjams, seneliams

Lietuvos raudonojo kryžiaus draugija. Klaipėdos skyrius

– Bendruomenių stiptinimo programos:
„Šilti apsilankymai“;
„Stipri šeima“;
Jaunimo programa;

– Pirmosios pagalbos pagrindinių įgūdžių mokymas bendruomenėms

– Pasirengimo nelaimėms programa

– Prieglobsčio ir migracijos programa

– Humanitarinės pagalbos teikimas

K.Donelaičio g. 21A Klaipėda

Klaipėdos Hospisas / VšĮ Paliatyvios pagalbos ir šeimos sveikatos centras

– Paliatyvios pagalbos paslaugos įstaigoje ir namuose

– Dienos stacionaro paslauga

– Kineziterapijos paslaugos

– Gyvensenos medicinos specialistės konsultacijos

– Medicinos psichologo konsultacijos

– Slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugos

Jūros gatvė 4, Klaipėda Klaipėda

Krizinio nėštumo centras

– Konfidencialios pagalbos moterims bei poroms krizinio nėštumo laikotarpiu teikimas

– Tęstinės komplesinęs įvairių specialistų pagalbos teikimas neplanuotai besilaukiančioms ir dėl to su sunkumais susiduriančioms moterims bei poroms (materialinę, finansinę, socialinę, psichologinę, ginekologinę, teisinę, dulų, genetiko)

– Nemokamos pagalbos teikimas patyrus abortą, praradus vaikelį dėl persileidimo ar priešlaikinio gimdymo

– Psichologinės pagalbos moterims, išgyvenančioms pogimdyvinę depresiją teikimas

– Paskaitų skaitymas gimnazinių klasių moksleiviams apie žmogaus gyvybės vystymąsi, neplanuotą nėštumą, aborto pasekmes bei atsakingus lytinius santykius

J. Juzeliūno 33 – 16, 07100 Vilnius Klaipėda