Europos Sąjungos fondai, logotipas Klaipėdos miesto savivaldybė, logotipas
Psicholoinė-pagalba

Psichologinė pagalba

Psichologinė pagalba šeimai, šeimos krizių įveikimas, konfliktų ir nesutarimų sprendimas, tarpusavio santykių gerinimas, vaikų ir paauglių auklėjimo problemų sprendimas, pagalba šeimai skyrybų atveju. Su šiomis ir panašaus pobūdžio problemomis susiduria kiekviena šeima, todėl svarbu ieškoti sprendimo.
Psichologinis konsultavimas ir pagalba įvairiais šeimai svarbiais klausimais. Psichologinę pagalbą šeimai teikia kvalifikuoti specialistai, užtikrina konfidencialumą ir saugumą. Šeimos krizei įveikti galima kreiptis dėl mokamų arba nemokamų paslaugų. Duomenų bazėje raskite Jus dominančią informaciją.

Logotipas nerastas

Pokyčių bendruomenės fondas

Jaunimo veiklos

Pagalba šeimoms, ypač gausioms ir patiriančioms įvairius sunkumus

Priklausomybių prevencija

Orios sentavės programos ir kitos norimos paslaugos

Liubeko g. 15-9, Klaipėda Klaipėda
Logotipas nerastas

Bendruomeniniai šeimos namai

Psichologinė is socialinė pagalba šeimai:

Pagalbos šeimos padalinys teikia atvejo vadybos ir Darbo su šeimomis skyrių veikla organizuojama įstaigoje;

Pagalbos moterims padalinys teikia pagalba moterims padalinyje psichosocialinės pagalbos paslaugos teikiamos ėstaigos adresu Taikos pr. 76A, taip pat teikiamos apgyvendinimo krizių centre paslaugos teikiamos pagal poreikį ir esant laisvoms apgyvendinimo vietoms;

Pagalbos vaikams padalinys (Globos centras) teikia darbo su globėjais (rūpintojais) ir įtėviais skyriaus veikla organizuojama įstaigoje

Socislinės priežiūros ir globos skyrius, kuris teikia intensyvios krizių įveikimo pagalbos ir trumpalaikės socialinės globos paslaugas socialinę riziką patiriantiems / likusiems be tėvų globos visą parą.

Debreceno g. 48 Klaipėda
socialiniu-paslaugu-informacijos-centras

VšĮ Socialinių paslaugų informacijos centras

Informavimas ir konsultavimas. Ligonių neįgaliųjų transportavimas ir palyda. Kineziterapeuto paslaugos klientų namuose. Asmeninio asistento pagalba senyvo amžiaus ir / ar neįgaliems asmenims.

Naikupės g. 21 Klaipėda

BĮ Sutrikusio vystymosi kūdikių namai

Institucinė vaikų globa, dienos užimtumo centras vaikams su raidos sutrikimais, paliatyvios pagalbos paslauos namuose ir institucijoje, „Atokvėpio” paslauga tėvams, auginantiems vaikus su proto ir psichikos negalia.

Labdaros ir paramos fondo “Dienvidis”

Vaikų ir jų tėvų informavimas, konsultavimas ir socialinių įgudžių ugdymas. Dienos užimtumas vaikams, pagalba pamokų ruošoje. Vaikų aprūpinimas būtiniausiais daiktais, drabužiais, avalyne.

Žilvičių g. 22 Klaipėda

UAB „Projektų įgyvendinimo grupė“

Psichologinių ir sociokultūrinių paslaugų teikimas šeimoms auginančioms vaikus su negalia iki 18 metų amžiaus.

Priestočio g. 1A Klaipėda