Europos Sąjungos fondai, logotipas Klaipėdos miesto savivaldybė, logotipas
Psicholoinė-pagalba

Psichologinė pagalba

Psichologinė pagalba vyrams aiškiai ir nuoširdžiai. Žmonių problemos būna įvairios, visos jos anksčiau ar vėliau pasibaigia. Situacijoms suvaldyti kartais reikia pagalbos. Suraskite tinkamą ir Jums patogų metą kreiptis į vyrų psichologiją suprantančius specialistus. Pabendraukite ir nuspręsite ar tai gali būti galimybė pasijusti geriau. Susisiekite.

Lietuvos raudonojo kryžiaus draugija. Klaipėdos skyrius

– Bendruomenių stiptinimo programos:
„Šilti apsilankymai“;
„Stipri šeima“;
Jaunimo programa;

– Pirmosios pagalbos pagrindinių įgūdžių mokymas bendruomenėms

– Pasirengimo nelaimėms programa

– Prieglobsčio ir migracijos programa

– Humanitarinės pagalbos teikimas

K.Donelaičio g. 21A Klaipėda
Logotipas nerastas

Bendruomeniniai šeimos namai

– Psichologinė is socialinė pagalba šeimai

– Pagalbos šeimos padalinys teikia atvejo vadybos ir Darbo su šeimomis skyrių veikla organizuojama įstaigoje

– Pagalbos moterims padalinys teikia pagalba moterims padalinyje psichosocialinės pagalbos paslaugos teikiamos ėstaigos adresu Taikos pr. 76A, taip pat teikiamos apgyvendinimo krizių centre paslaugos teikiamos pagal poreikį ir esant laisvoms apgyvendinimo vietoms

– Pagalbos vaikams padalinys (Globos centras) teikia darbo su globėjais (rūpintojais) ir įtėviais skyriaus veikla organizuojama įstaigoje

– Socialinės priežiūros ir globos skyrius, kuris teikia intensyvios krizių įveikimo pagalbos ir trumpalaikės socialinės globos paslaugas socialinę riziką patiriantiems / likusiems be tėvų globos visą parą

Debreceno g. 48 Klaipėda

Klaipėdos psichinės sveikatos centras

– Suaugusiųjų ambulatorinė tarnyba

– Vaikų ambulatorinė tarnyba

– Būtinoji psichiatrinė pagalba

– Žemo slenksčio paslaugų kabinetas

– Žemo slenksčio paslaugų mobilusis kabinetas

– Vilties linija

Galinio Pylimo g. 3 Klaipėda