Psicholoinė-pagalba

Psichologinė pagalba

Psichologinė pagalba vaikams ir paaugliams padeda nusiraminti, spręsti bendravimo ir elgesio sunkumus, didina pasitikėjimą savimi, skatina suprasti savo ir kitų žmonių emocijas, padeda tinkamai priimti tėvų skyrybas ar artimojo netektį.
Praktika rodo, kad pradėjus spręsti dar neįsisenėjusią vaiko ar paauglio problemą, pagalba yra efektyvesnė.
Vaikams ir paaugliams pagalba ir patarimas gali būti suteikti telefonu, elektroniniu paštu, per socialinius tinklus ar konsultacijų metu. Raskite Jums tinkamą būdą ir bendradarbiaukite, ramesnis rytojus išaus greičiau.

Klaipėdos pedagoginė psichologinė tarnyba

BĮ Klaipėdos pedagoginė psichologinė tarnyba

Nustato asmenybės ir ugdymosi problemas. Įvertina bei skiria spec. ugdymą. Teikia psichologinę pagalbą tėvams, vaikams ir mokytojams.

užimtumas-vaikams

Dvasinės pagalbos jaunimui centras

Dienos centro paslaugos vaikams ir jų tėvams. Psichologinė pagalba bei švietimas, socialinių įgūdžių formavimas.

Darželio g. 11 Klaipėda

BĮ Šeimos ir vaiko gerovės centras

Socialinių įgudžių ugdymo ir palaikymo paslagos soc. rizikos šeimoms, Trumpalaikė vaikųs ocialinė globa institucijoje, Globėjų mokymai ir konsultacijos, Pagalba moterims nukentėjusioms nuo smurto, prekybos žmonėmis.

Labdaros ir paramos fondo “Dienvidis”

Vaikų ir jų tėvų informavimas, konsultavimas ir socialinių įgudžių ugdymas. Dienos užimtumas vaikams, pagalba pamokų ruošoje. Vaikų aprūpinimas būtiniausiais daiktais, drabužiais, avalyne.

Žilvičių g. 22 Klaipėda