Europos Sąjungos fondai, logotipas Klaipėdos miesto savivaldybė, logotipas
Psicholoinė-pagalba

Psichologinė pagalba

Psichologinė pagalba vaikams ir paaugliams padeda nusiraminti, spręsti bendravimo ir elgesio sunkumus, didina pasitikėjimą savimi, skatina suprasti savo ir kitų žmonių emocijas, padeda tinkamai priimti tėvų skyrybas ar artimojo netektį.
Praktika rodo, kad pradėjus spręsti dar neįsisenėjusią vaiko ar paauglio problemą, pagalba yra efektyvesnė.
Vaikams ir paaugliams pagalba ir patarimas gali būti suteikti telefonu, elektroniniu paštu, per socialinius tinklus ar konsultacijų metu. Raskite Jums tinkamą būdą ir bendradarbiaukite, ramesnis rytojus išaus greičiau.

SOS Vaikų kaimas

– Vaikų priežiūra budinčiųjų globėjų šeimose

– Pagalba šeimai

– Pagalba vaikui / jaunuoliui

Molo g. 69 Klaipėda

Linija Doverija

– Emocinės pagalbos teikimas paaugliams ir jaunimui rusų kalba

Lietuvos raudonojo kryžiaus draugija. Klaipėdos skyrius

– Bendruomenių stiptinimo programos:
„Šilti apsilankymai“;
„Stipri šeima“;
Jaunimo programa;

– Pirmosios pagalbos pagrindinių įgūdžių mokymas bendruomenėms

– Pasirengimo nelaimėms programa

– Prieglobsčio ir migracijos programa

– Humanitarinės pagalbos teikimas

K.Donelaičio g. 21A Klaipėda

Vaikų teisių linija

– Emocinės pagalbos teikimas vaikams, kai jie:

* patiria smurtą (psichologinį, fizinį, seksualinį, nepriežiūrą) namuose
* patiria patyčias (žodines, fizines) ugdymo įstaigoje
* mato, žino, kad kitas vaikas yra skriaudžiamas
* skiriasi vaiko tėvai ir vaikas turi su tuo susijusių klausimų
* turi klausimų apie galimus pagalbos būdus, aukščiau išvardytose situacijose ir kt.

Tiesioginėmis konsultacijomis „online“ Klaipėda

Išganymo Armija Lietuvoje – Klaipėdos bendruomenė

– Socialinė pagalba benamiams (dušai, parama rūbais, daiktais)

– Dvasinė pagalba krizės atveju

– Įvairios psichosocialinės grupės vaikams, moterims, senjorams

VšĮ „Elgesio sprendimai”

– Darbas su vaikais, turinčiais autizmo ir kitų spektrų sutrikimus

– Suteikiama pagalba vaikams iš Ukrainos padedant adaptuotis kitoje vietoje, rašyti socialines istorijas, pagerinačias autistiškų vaikų adaptaciją

– Logopedo, ergoterapeuto paslaugos

Liepų g. 48B, Klaipėda Klaipėda

VšĮ „Liberi”

– Kūrybinės dirbtuvės ir įvairios edukacijos, neuroedukacijos

– Psichologinė pagalba

– Pagalba šeimai

– Pažintinės išvykos

– Dienos socialinė priežiūra

– Laisvalaikio organizavimas

Šimkaus g. 17A, Klaipeda Klaipėda
Logotipas nerastas

Bendruomeniniai šeimos namai

– Psichologinė is socialinė pagalba šeimai

– Pagalbos šeimos padalinys teikia atvejo vadybos ir Darbo su šeimomis skyrių veikla organizuojama įstaigoje

– Pagalbos moterims padalinys teikia pagalba moterims padalinyje psichosocialinės pagalbos paslaugos teikiamos ėstaigos adresu Taikos pr. 76A, taip pat teikiamos apgyvendinimo krizių centre paslaugos teikiamos pagal poreikį ir esant laisvoms apgyvendinimo vietoms

– Pagalbos vaikams padalinys (Globos centras) teikia darbo su globėjais (rūpintojais) ir įtėviais skyriaus veikla organizuojama įstaigoje

– Socialinės priežiūros ir globos skyrius, kuris teikia intensyvios krizių įveikimo pagalbos ir trumpalaikės socialinės globos paslaugas socialinę riziką patiriantiems / likusiems be tėvų globos visą parą

Debreceno g. 48 Klaipėda