Europos Sąjungos fondai, logotipas Klaipėdos miesto savivaldybė, logotipas
Psicholoinė-pagalba

Psichologinė pagalba

Psichologinė pagalba vaikams ir paaugliams padeda nusiraminti, spręsti bendravimo ir elgesio sunkumus, didina pasitikėjimą savimi, skatina suprasti savo ir kitų žmonių emocijas, padeda tinkamai priimti tėvų skyrybas ar artimojo netektį.
Praktika rodo, kad pradėjus spręsti dar neįsisenėjusią vaiko ar paauglio problemą, pagalba yra efektyvesnė.
Vaikams ir paaugliams pagalba ir patarimas gali būti suteikti telefonu, elektroniniu paštu, per socialinius tinklus ar konsultacijų metu. Raskite Jums tinkamą būdą ir bendradarbiaukite, ramesnis rytojus išaus greičiau.

VšĮ „Liberi”

Prevencinių veiklų organizavimas socialinę atskirtį patiriantiems, delinkventinio elgesio vaikams ir jaunuoliams

Dienos socialinės priežiūros paslaugos

Šimkaus g. 17A, Klaipeda Klaipėda
Logotipas nerastas

Bendruomeniniai šeimos namai

Psichologinė is socialinė pagalba šeimai:

Pagalbos šeimos padalinys teikia atvejo vadybos ir Darbo su šeimomis skyrių veikla organizuojama įstaigoje;

Pagalbos moterims padalinys teikia pagalba moterims padalinyje psichosocialinės pagalbos paslaugos teikiamos ėstaigos adresu Taikos pr. 76A, taip pat teikiamos apgyvendinimo krizių centre paslaugos teikiamos pagal poreikį ir esant laisvoms apgyvendinimo vietoms;

Pagalbos vaikams padalinys (Globos centras) teikia darbo su globėjais (rūpintojais) ir įtėviais skyriaus veikla organizuojama įstaigoje

Socislinės priežiūros ir globos skyrius, kuris teikia intensyvios krizių įveikimo pagalbos ir trumpalaikės socialinės globos paslaugas socialinę riziką patiriantiems / likusiems be tėvų globos visą parą.

Debreceno g. 48 Klaipėda

BĮ Sutrikusio vystymosi kūdikių namai

Institucinė vaikų globa, dienos užimtumo centras vaikams su raidos sutrikimais, paliatyvios pagalbos paslauos namuose ir institucijoje, „Atokvėpio” paslauga tėvams, auginantiems vaikus su proto ir psichikos negalia.

Labdaros ir paramos fondo “Dienvidis”

Vaikų ir jų tėvų informavimas, konsultavimas ir socialinių įgudžių ugdymas. Dienos užimtumas vaikams, pagalba pamokų ruošoje. Vaikų aprūpinimas būtiniausiais daiktais, drabužiais, avalyne.

Žilvičių g. 22 Klaipėda

BĮ Šeimos ir vaiko gerovės centras

Socialinių įgudžių ugdymo ir palaikymo paslaugos soc. rizikos šeimoms, Trumpalaikė vaikų socialinė globa institucijoje, Globėjų mokymai ir konsultacijos, Pagalba moterims nukentėjusioms nuo smurto, prekybos žmonėmis.

užimtumas-vaikams

Dvasinės pagalbos jaunimui centras

Dienos centro paslaugos vaikams ir jų tėvams. Psichologinė pagalba bei švietimas, socialinių įgūdžių formavimas.

Darželio g. 11 Klaipėda