Europos Sąjungos fondai, logotipas Klaipėdos miesto savivaldybė, logotipas

VšĮ „Nuoširdus rūpestis”

– Pagalba į namus senyvo amžiaus asmenims, kuriems nustatytas specialiųjų poreikių lygis

– Dienos socialinės globos paslaugos asmenims su sunkia negalia

Dubysos g. 60-5, Klaipėda Klaipėda
Logotipas nerastas

Agentūros „Visos Lietuvos vaikai” Klaipėdos fondas

– Vaikų ugdymo bei užimtumo paslaugos

– Socialinių įgūdžių ugdymo paslaugos

Vaivos g. 23 Klaipėda

VšĮ „Liberi”

– Kūrybinės dirbtuvės ir įvairios edukacijos, neuroedukacijos

– Psichologinė pagalba

– Pagalba šeimai

– Pažintinės išvykos

– Dienos socialinė priežiūra

– Laisvalaikio organizavimas

Šimkaus g. 17A, Klaipeda Klaipėda

Labdaros ir paramos fondas „Vilties liepsna”

– Socialinė parama, vaikų ir jaunimo užimtumas bei ugdymas

– Parama pagyvenusių žmonių bendruomenėms

– Bendradarbiavimas su specialiosiomis mokyklomis

Tomo g. 22, Klaipėda Klaipėda

BĮ Neįgaliųjų centras „Klaipėdos Lakštutė”

– Dienos socialinė globa institucijoje

– Pagalba namuose

– Dienos socialinė globa asmens namuose

– Sociakultūrinės paslaugos

VšĮ „Vaiko Raida”, ŠPOKO CENTRAS

– Raidos specialistų paslaugos (logopedo / logoterapeuto, kineziterapeuto, specialiojo pedagogo, elgesio specialisto, psichologo, egroterapeuto paslaugos)

– Hipoterapija

– Kaniterapija

– Socialinės reabilitacijos paslaugos neįgaliesiems

– Edukacinė veikla

Labdaros ir paramos fondo “Dienvidis”

– Vaikų ir jų tėvų informavimas, konsultavimas ir socialinių įgudžių ugdymas

– Dienos užimtumas vaikams, pagalba pamokų ruošoje. Vaikų aprūpinimas būtiniausiais daiktais, drabužiais, avalyne

– Kompleksinės paslaugos šeimai:

* individualios ir (ar) grupinės konsultacijos asmenims, patiriantiems sunkumų asmeniniame gyvenime ir (ar) šeimoje;

* savitarpio pagalbos grupių organizavimas ir vedimas asmenims, patyrusiems sunkumų asmeniniame gyvenime ir (ar) šeimoje;

* socialinių įgūdžių grupių vaikams ir paaugliams organizavimas ir vedimas;

* tėvystės mokymai;

* šeimos mediacijos;

* šeimos konsultavimas asmens (šeimos) namuose – konsultacijas asmens (šeimos) namuose, gimus kūdikiui, nustačius neįgalumą ir (ar) specialiuosius poreikius asmeniui;

* pavėžėjimo paslaugas asmenims (šeimoms), gaunantiems kompleksines paslaugas;

* vaikų priežiūros paslaugas, kai tėvams teikiamos kitos kompleksinės paslaugos.

Žilvičių g. 22 Klaipėda
Logotipas nerastas

VšĮ Dienos centras „Kelias Kartu”

– Dienos centras vaikams su negalia

Kopų g. 8B-3, Klaipėda Klaipėda