Europos Sąjungos fondai, logotipas Klaipėdos miesto savivaldybė, logotipas
Logotipas nerastas

Klaipėdos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija

Asmenų su proto negalia ir psichikos negalia dienos užimtumas, kasdieninių įgūdžių formavimas ir ugdymas, pagalba įsidarbinant

Individuali pagalba neįgaliajam

H. Manto g. 47, Klaipėda Klaipėda

Klaipėdos kurčiųjų jaunimo organizacija

Kurčiųjų jaunimo užimtumas įvairiomis paskaitomis, mokymais, laisvalaikiu, įtraukimas į organizacijos veiklą, integracija į visuomenę

Lietuvių gestų kalbos mokymai / kursai

Šermukšnių g. 25, Klaipeda, Lithuania Klaipėda
Logotipas nerastas

Aktyvios reabilitacijos asociacija „Judėkime kartu”

Įvairiapusė pagalba asmenims su įgyta negalia

Mokyklos g. 21-5, Klaipėda Klaipėda

VšĮ Klaipėdos specialioji mokykla – daugiafunkcinis centras „Svetliačiok”

Teikiamos specialioko ugdymo bei dienos socialinės globos paslaugos

Baltijos pr. 49, Klaipėda Klaipėda
Logotipas nerastas

Pokyčių bendruomenės fondas

Jaunimo veiklos

Pagalba šeimoms, ypač gausioms ir patiriančioms įvairius sunkumus

Priklausomybių prevencija

Orios sentavės programos ir kitos norimos paslaugos

Liubeko g. 15-9, Klaipėda Klaipėda

VšĮ „Elgesio sprendimai”

Darbas su vaikais, turinčiais autizmo ir kitų spektrų sutrikimus

Suteikiama pagalba vaikams iš Ukrainos padedant adaptuotis kitoje vietoje, rašyti socialines istorijas, pagerinačias autisitkų vaikų adaptaciją

Teikiamos logopedo, ergoterapeuto paslaugos

Liepų g. 48B, Klaipėda Klaipėda

Klaipėdos Hospisas / VšĮ Paliatyvios pagalbos ir šeimos sveikatos centras

Teikiamos slaugos, priežiūros užimtumo ir paliatyvios pagalbos paslaugos įstaigoje.

Teikiamos slaugos, priežiūros užimtumo ir paliatyvios pagalbos paslaugos klientų namuose.

Jūros gatvė 4, Klaipėda Klaipėda

BĮ Klaipėdos socialinių paslaugų centras „Danė”

Pagalba sunkią negalią turintiems vaikams institucijoje: trumpalaikė socialinė globa, ilgalaikė socialinė globa, laikino atokvėpio paslauga.
Dienos socialinė globa institucijoje senyvo amžiaus bei asmenims su proto ir psichikos negalia.

Logotipas nerastas

VšĮ „Trečiasis amžius”

Sociokultūrinės paslaugos

Savišviesos renginių bei dienos užimtumo organizavimas

Savanorių ugdymas

Sportininkų g. 21-38, Klaipėda Klaipėda