Europos Sąjungos fondai, logotipas Klaipėdos miesto savivaldybė, logotipas

Klaipėdos apskrities išsėtine skleroze sergančiųjų ligonių draugija

– Socialinės integracijos paslaugos asmenims, sergantiems išsėtine skleroze

Zauerveino g. 12A Klaipėda

Holistinis ugdymas – kineziterapija asistuojant žirgams

Vykdo žirgų asistuojamos terapijos užsiėmimus įvairių raidos sutrikimų turintiems vaikams ir paaugliams.

Indikacijos: cerebrinis paralyžius, raumenų distrofija, sulėtėjęs vystymasis, protinis atsilikimas, Dauno sindromas, įgimta stuburo išvarža, autizmas, ortopedinės ligos, mokymosi ir kalbos sutrikimai, išsėtinė sklerozė, sensorikos sutrikimai, smegenų traumos, potrauminės būklės, aklumas, psichinės ligos, amputacija, reumatoidinis artritas.

VšĮ „Elgesio sprendimai”

– Darbas su vaikais, turinčiais autizmo ir kitų spektrų sutrikimus

– Suteikiama pagalba vaikams iš Ukrainos padedant adaptuotis kitoje vietoje, rašyti socialines istorijas, pagerinačias autistiškų vaikų adaptaciją

– Logopedo, ergoterapeuto paslaugos

Pokyčių bendruomenės fondas

– Jaunimo veiklos

– Pagalba šeimoms, ypač gausioms ir patiriančioms įvairius sunkumus

– Priklausomybių prevencija

– Orios sentavės programos ir kitos norimos paslaugos

VšĮ Klaipėdos specialioji mokykla – daugiafunkcinis centras „Svetliačiok”

– Švietimo paslaugos

1. Vaikams su dideliais ir labai dideliais specialiais poreikiais nuo 3 iki 18 metų vykdomos pritaikytos bei individualizuotos ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo programos.
2. Jaunuoliams su dideliais ir labai dideliais specialiais poreikiais nuo 18 iki 21 m metų vykdomos individualizuotos socialinių įgūdžių ugdymo programos.
3. Klasės, kuriose dėstoma lietuvių ir rusų kalba, komplektuojamos pagal ugdytinių specialius poreikius ir gebėjimus bei psichologinius ypatumus.
4. Mokiniams išduodami mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

– Socialinės paslaugos:

1. Įstaigoje veikia dienos socialinės globos skyrius ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus neįgaliems vaikams ir suaugusiems neįgaliems asmenims, teikiantis:
*bendrąsias socialines paslaugas: informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo, maitinimo organizavimo, asmens higienos ir priežiūros, transporto organizavimo ir kitas paslaugas;
*specialiąsias socialines paslaugas: palaikančios sveikatos priežiūros, socialines-kultūrines, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo, darbinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymo ir palaikymo, kitas paslaugas, reikalingas pagal asmens savarankiškumo lygį.

2. Dienos socialinės globos skyrius teikia paslaugas:

*ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus neįgaliems vaikams – 5 valandų užimtumas (nuo 13.00 iki 18.00), po pamokų, 5 dienas per savaitę;
*suaugusiems neįgaliems asmenims – iki 10 valandų užimtumas, 5 dienas per savaitę.

– Sveikatinimo paslaugos:

*kineziterapija;
*ergoterapija;
*masažas;
*deguonies kokteiliai;
*šviesos ir šilumos terapija;
*parafino aplikacijos.

Klaipėdos kurčiųjų jaunimo organizacija

– Kurčiųjų jaunimo užimtumas įvairiomis paskaitomis, mokymais, laisvalaikiu, įtraukimas į organizacijos veiklą, integracija į visuomenę

– Lietuvių gestų kalbos mokymai / kursai

Šermukšnių g. 25 Klaipėda

Klaipėdos miesto bendrija „Artritas”

– Sąnarių ligomis sergantiems neįgaliesiems teikiamos savanoriško ugdymo paslaugos (aktyvios sveikos gyvensenos stiprinimas, praktiniai mankštų užsiėmimai)

– Grupinių socialinių įgūdžių stiprinimas, saviraiškos įgūdžių stiprinimas ir meninių gebėjimų lavinimo paslaugos (meno dirbinių gaminiams, dainavimo ir šokių užsiėmimai)

Liepojos g. 15 Klaipėda

Klaipėdos miesto neįgaliųjų draugija

– Neįgaliųjų socialinės integracijos paslaugos

– Savipagalbos grupių, sociokultūrinių, informavimo ir kitų paslaugų teikimas tikslinėje teritorijoje gyvenantiems neįgaliesiems ir jų šeimos nariams

Zauerveino g. 12A Klaipėda
Skip to content